Ärende nr 2015:05

Rubrik: Obligatoriska uppgifter i anläggningsadress

Frekvens: -

Antal timmar: -

Beskrivning: Hej,

Vi upplever att väldigt många nätbolag inte har kompletta anläggningsuppgifter i sina register. Vårt system läser in den anläggningsadress som inkommer med Z04'an eftersom det borde vara den mest riktiga och kan avvika från det kunden har uppgett i avtalet. Men det blir ett problem då postnummer och ort på väldigt ofta saknas på de anläggningar vi blivit leverantör på.

Jag läser i Elmarknadshandboken att Z04'an ska innehålla anläggningsadress, men det är inte specificerat vad den ska bestå av. I prodat-anvisningen är de olika fälten för adress, postnummer och ort beskrivna, men postnummer och ort är bara frivillig uppgift (Optional).

Om man ska kunna göra bedömning på t ex energiskatt måste vi använda oss av postnumret. En adress kan finnas på många håll i landet och bör därför definieras tydligare.

 

Jag föreslår därför att även postnummer och postort bör vara obligatoriska i de meddelanden där anläggningsadressen är obligatorisk. 

Svar:
Vi har haft en dialog inom Elmarknadsutveckling samt ställt frågan vidare till Ediels Teknikgrupp angående kommunkod. Ett införande av kommunkod skulle innebära en förändring i PRODAT-strukturen, vilket gör att man inte väljer att genomföra detta önskemål i nuläget. Elmarknadsutveckling kommer att bevaka detta i samband med ett införande av en central informationshanteringsmodell. 

Liknande frågor har inkommit från andra aktörer i branschen och vi ser att det finns ett behov av en förändring. Nu finns ett beslut, från senaste mötet i Ediels Teknikgrupp, att postnummer och postort kommer att bli obligatoriskt vid nästa versionsuppdatering av PRODAT. Då enbart denna förändring inte är skäl nog till en ny PRODAT-version har vi inget datum att lämna för när detta komma att bli infört. Tidigast möjliga datum är i april 2016 men kommer troligen dröja längre än så då det i dagsläget inte finns några ytterligare inplanerade ändringar.