Ärende nr 2015:06

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Mikroproduksjon

Frekvens: Hur ofta inträffar detta?

Antal timmar: ?

Beskrivning: Hei,

vi har et spørsmål I forbindelse med mottak Z04 på et mikroproduksjonsanlegg. 

Vi ser at “Reference to metering point” er obligatorisk i Z04D. Hvorfor er ikke denne obligatorisk i Z04, hvis det er et produksjonsanlegg? 

Vi tenker at man som kraftleverandør bør vite hva som er forbruksanlegget til et produksjonsanlegg, også hvis man har tegnet avtale om mottak av produksjon.

Svar:
Tanken är god att lätt kunna se att en produktions- och förbrukningsanläggning hör ihop men vår bedömning är att dagens regelverk inte tillåter Nätägaren att lämna ut denna information förutom för en Mikroproducent. Elmarknadsutveckling kommer därför inte att gå vidare med detta ärende.