Ärende nr 2015:07

Ärende: Teckna och avsluta avtal

Rubrik: Vad ska ske när ett avtal upphör på en mikroproduktionsanläggning där produktionen från början sökts med ett vanligt leverantörsbyte eller vid inflytt.

Frekvens: -

Antal timmar: -

Beskrivning: En mikroproducent har tecknat avtal med ett elhandelsföretag om att ta emot produktionen. Elhandelsföretaget har skickat ett meddelande om leveransstart (Z03) och fått detta bekräftat av elnätsföretaget (Z04). Vad ska sen hända efter att avtalsperioden löpt ut?

Svar: Oberoende av vilket sätt ett elhandelsföretag har övertagit mottagningen av produktionen (leverantörsbyte eller mottagningsplikt) ska en Z09D med avtalsslut skickas i samband med att avtalsperioden löper ut. Detta för att informera elnätsföretaget om att mottagningsplikt nu åter råder.