Proposition om timmätning antagen

Riksdagen har den 14 juni 2012 antagit regeringens proposition ”Timmätning för aktiva elkonsumenter”. Beslutet innebär att de kunder som tecknar ett avtal som förutsätter timmätning ska få timmätning utan extra kostnad. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2012.

Nödvändiga förändringar i bland annat mätförordning och mätföreskrifter är planerade från regeringen respektive Energimarknadsinspektionen.

Elmarknadsutveckling arbetar kontinuerligt med att uppdatera Elmarknadshandboken utifrån förändringar på elmarknaden. Rutinerna kring hanteringen av de kunder som går över till timmätning kommer så snart som möjligt att föras in i handboken.

Publicerad: 18 jun 2012