2012

 • Förtydligande av avsnitt i Elmarknadshandboken

  Publicerat av:

  Med anledning ev ett inkommet ärende (Ärende 2012:38) till Elmarknadsutveckling har viss korrigering av texten gjorts i kapitel 7.2.5 sida 132. Elmarknadshandboken kommer att uppdateras enligt nedan vid nästa version:
 • Version 12 B av Elmarknadshandboken är nu publicerad

  Publicerat av:

  Från och med den 15 oktober finns den nya versionen av Elmarknadshandboken tillgänglig på webben
 • Proposition om timmätning antagen

  Publicerat av:

  Riksdagen har den 14 juni 2012 antagit regeringens proposition ”Timmätning för aktiva elkonsumenter”. Beslutet innebär att de kunder som tecknar ett avtal som förutsätter timmätning ska få timmätning utan extra kostnad. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2012.
 • Timmätning för aktiva kunder och förändringar i meddelandehanteringen

  Publicerat av:

  Enligt det lagförslag som nu behandlas ska från och med 1 oktober en elanvändare som tecknar ett elprisavtal som förutsätter timmätning få detta utan kostnad.