Version 12 B av Elmarknadshandboken är nu publicerad

Från och med den 15 oktober finns den nya versionen av Elmarknadshandboken tillgänglig på webben

Handboken innehåller bland annat ett antal förändringar med anledning av timmätningsreformen som trätt i kraft från och med den 1 oktober 2012. I kapitel 12 i handboken får man information om i vilka kapitel eller avsnitt som de större ändringarna skett.

Elmarknadsutveckling arbetar löpande med att uppdatera Elmarknadshandboken och nya utgåvor kan publiceras mellan de officiella publiceringsmånaderna april och oktober.

Publicerad: 15 okt 2012