Aktuella remisser

Dessa remisser är just nu under hantering för att få era synpunkter på föreslagna förändringar:

Ärende nummer

Ärendesyfte

Remissdatum Sista svarsdatum Status
2010:23 Positiv APERAK vid omrapportering av mätvärden 2013-02-01

  2013-02-15

Remisshantering avslutad
2012:32 Uppdatering och versionshantering av AI-lista 2013-02-14 2013-03-01 Remisshantering avslutad
2013:01 Typning av produktion i PRODAT 2013-03-05 2013-03-19 Remisshantering avslutad
2013:02 Byte av balansansvar och ändringar under perioden 2013-03-08 2013-03-22 Remisshantering avslutad
2011:36 Återremiss: Fakturering i rikstid eller normaltid      Ej utskickad
2012:11 Paktering av kvittensmeddelanden  

 

Ej utskickad

Publicerad: 8 mar 2013