2013

 • Ny version av Svensk Elmarknadshandbok

  Publicerat av:

  Den 27/3 2013 släpps version 2013A av den Svenska Elmarknadshandboken och är giltig från 2013-04-01.
 • Aktuella remisser

  Publicerat av:

  Dessa remisser är just nu under hantering för att få era synpunkter på föreslagna förändringar:
 • Nytt remissverktyg

  Publicerat av:

  Som många märkt så har Elmarknadsutveckling börjat använda ett webbaserat remissverktyg istället för att skicka ut mail med bifogade dokument. Syftet med bytet är att det ska vara enklare för er som remissmottagare att besvara enkäten, få en högre svarsfrekvens på remisserna samt för Elmarknadsutveckling att administrera remisser och svar.
 • Nytt från Nordreg

  Publicerat av:

  Den 15/12 släppte Nordreg en draft på modell för leverantörsbyte. En hearing kring detta är planerat till 26/2 Oslo Airport.
 • Ny version av den Svenska Elmarknadshandboken i april 2013

  Publicerat av:

  I april 2013 kommer en ny version av den Svenska Elmarknadshandboken att publiceras. Version 2013A ersätter befintlig handbok 2012B.