Ny version av den Svenska Elmarknadshandboken i april 2013

I april 2013 kommer en ny version av den Svenska Elmarknadshandboken att publiceras. Version 2013A ersätter befintlig handbok 2012B.

Exempel på nyheter i handboken:

  • Uppdatering av registrering och rapportering av enskilda mätvärden i kapitel 6
    och 7.
  • Uppdatering av tabell 7.2.5 och krav på information i PRODAT och UTILTS vid månadsvis timavräkning.
  • Komplettering av texter i handboken från ärenden och frågor som är klara och besvarade fram till 22/2 2013 (där texter behövt uppdateras)
  • Ändrad texter om profilkompensation i kapitel 8.
  • Tydliggörande av praktiska exempel för olika områden i handboken
  • Tydliggörande och komplettering med vad de olika aktörerna är skyldiga att informera elanvändare om och när.
  • Komplettering med kort avsnitt för bilateral korrigering (som kommer att uppdateras till 2013B).
  • Översyn av texter, bilder och länkar.