Våra nyhetsbrev

Med våra kostnadsfria nyhetsbrev håller vi våra medlemmar och andra intressenter uppdaterade på vad som händer i energifrågorna i branschorganisationen, i Sverige i stort och på EU-nivå. "Nyheter från Energiföretagen" är vårt största veckovisa nyhetsbrev med de senaste energinyheterna, men vi har även flera andra mer nischade nyhetsbrev. I de två formulären nedan kan du kryssa i vilka nyhetsbrev du vill prenumerera på. Det första formuläret och dess nyhetsbrev är öppet för alla, medan det andra formuläret och dess nyhetsbrev är exklusiva för våra medlemmar. Under formulären kan du läsa en beskrivning av varje nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrev öppna för alla

Den här funktionen avgör om du är en robot eller inte.

Prenumerera på nyhetsbrev exklusiva för medlemmar

Den här funktionen avgör om du är en robot eller inte.

Prenumerera

I formulären ovan anmäler du dig till att prenumerera på ett eller flera av våra kostnadsfria nyhetsbrev. För att kunna prenumerera på de nyhetsbrev som är exklusiva för våra medlemmar behöver du vara registrerad i vår databas. Om du är medlem och inte har ett användarkonto skapar du det här. Har du några frågor om din prenumeration är det bara att höra av dig till info@energiforetagen.se

Våra nyhetsbrev

Aktuellt om kompetens & utveckling (månatligt)
Håll dig informerad om aktuella utbildningar, kurser, konferenser, publikationer och e-tjänster för energibranschen genom våra månatliga nyhetsbrev.

EBR-meddelanden
EBR-meddelanden är en viktig del av EBR:s kommunikationsarbete. Ett meddelande skickas ut vid utgivning av nya och reviderade publikationer eller om EBR vill informera om till exempel olycksfall eller brister i materiel.

Nyheter från Energiföretagen (veckovis)
Vårt största nyhetsbrev med veckovisa uppdateringar om Energiföretagen Sveriges arbete med nyheter inom politik och omvärld, påverkansfrågor och medlemsaktiviteter.

Tidningen Energis nyhetsbrev (veckovis)
Tidningen Energis nyhetsbrev är Sveriges ledande bevakning inom elmarknad, elproduktion, elnät, fjärrvärme och fjärrkyla. I brevet serveras du spännande artiklar om den senaste tekniken, intressanta intervjuer med viktiga spelare i branschen och mycket mer.

Rikta Rätt
Rikta Rätt-listan innehåller alla godkända växelriktare för användning vid installationer av solceller. När listan uppdateras med nya växelriktare skickas information ut till dig.

Kompetensförsörjning (kvartalsvis) – endast för våra medlemmar
Nyhetsbrevet med fokus på kompetensförsörjningsfrågor och som innehåller mycket konkret arbetsmaterial, tips och best practice-exempel. 

Region-nytt (kvartalvis)– endast för våra medlemmar och samarbetspartners
Regionalt anpassad information om aktivieter och nyheter från den region du arbetar i.