Fler sajter från oss

Tidningen Energi

Tidningen Energi är den främsta energitidningen i Sverige och ges ut av Energiföretagen Sverige. Tidningen speglar och bevakar el-, fjärrvärme- och fjärrkylmarknaden ur ett brett perspektiv. Utgivning sker med sju nummer per år, och på energi.se Tidningen riktar sig primärt till medarbetare i energibranschen men också politiker, företag, branschorganisationer och myndigheter.

Second Opinion Energi

Second Opinion Energi är en fristående debatt- och nyhetssajt som erbjuder. Experter bjuds in för att ge kompletterande fakta och perspektiv i energifrågor – utöver vad som ryms i traditionella nyhetsmedier. På debattsidan erbjuds de som vill bidra med kunskap och synpunkter att göra sin röst hörd.

Second Opinion drivs av en oberoende redaktion, på uppdrag av Energiföretagen Sverige.

Wattityd.se

Wattityd är ett initiativ för att minska olyckor och skador i branschen. Kombinationen av rätt kunskap och rätt attityd ökar säkerheten. Säkerhet bygger på kvalitet i alla led, från utbildning till det praktiska arbetet. Din kunskap ska hela tiden vara den bästa och den senaste, genom ett ständigt levande kvalitetsarbete. Wattityd är ett större projekt som syftar till att alla ska komma hem från sitt jobb. Varje dag.

Elmarknadsutveckling

Organisationen Elmarknadsutveckling är ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige, Oberoende Elhandlare och Svenska kraftnät. Arbetet fokuserar på ramverket för informationsutbyte mellan branschens aktörer i exempelvis processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturdata. Elmarknadsutveckling hanterar frågor och förslag till ändringar från marknadens aktörer, samt ansvarar för att den Svenska Elmarknadshandboken är korrekt och uppdateras vid förändringar. 

Energijobb.se

Energijobb.se är en sajt som ska underlätta för den som söker en utbildning för jobb i energibranschen. Energibranschen är avgörande för utvecklingen av ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Få branscher har en så stor möjlighet att påverka livet för så många människor, både nu och i resan framåt. Ska vi klara omställningen till ett hållbart samhälle behövs det personer som kan energi, har energi, vill vara med att driva utvecklingen och se till att det händer.