Hållbar energi för alla, alltid

Se filmen om Energiföretagen Sverige

Hållbar energi för alla, alltid

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett smartare energisystem som klarar att möta utmaningar som klimathot, digitalisering och urbanisering.

Huvudinnehåll

Cirkulär ekonomi i praktiken

Se filmen som beskriver hur cirkulär ekonomi fungerar i praktiken. Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen tack vare att man länge arbetat för bättre resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar