Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker incidenter och olycksfall. Energiföretagen Sverige och våra medlemmar arbetar aktivt med elsäkerhet och arbetsmiljö. Hör Ulf Melin berätta om varför det är så viktigt att säkerhetskulturen genomsyrar hela företaget och ta del av vårt utbildningsutbud.

Huvudinnehåll

Visste du att 98% av svensk elproduktion är fossilfri?

Vattenkraft och kärnkraft är de dominerande kraftslagen i Sverige, men vindkraften växer och står nu för 10% av elproduktionen varje år. Kraftslagen samspelar med varandra så att de som inte påverkas av väder och vind - vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme - balanserar de väderberoende kraftslagen. Sverige importerar el vid behov, men på årsbasis är vi nettoexportörer.

Läs mer om vårt elsystem

Elbrist eller inte? Elbristen har många ansikten - vi förklarar!

Begreppet ”elbrist” dyker ofta upp i debatten. Men då det inte alltid betyder samma sak riskerar det att leda till förvirring. Elbrist kan uppstå av tre orsaker: brist på elenergi, effektbrist och nätkapacitetsbrist.

Läs vidare om elbrist

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

12 förslag för kraft- och fjärrvärmen

Kraft- och fjärrvärmen är viktiga delar i Sveriges energisystem; för effektfrågan, för den cirkulära ekonomin, och för samhället i stort som en leveranssäker och trygg, lokal energikälla. För att säkerställa att kraft- och fjärrvärmen kan leverera även i framtiden så behöver de villkor som omger branschen ses över. Energiföretagen föreslår tolv konkreta åtgärder åt regeringen att initiera.

Läs våra förslag.