Vi vet vad som måste förändras, men det är inte alltid tydligt hur och vem som ska se till att det händer. Som alltid söker vi någon som ställer sig först i ledet och provar att lösa problemet. Välkomna till Energi 2020 - med ledartröjan i fokus!

Huvudinnehåll

Vårt färdplansarbete Vi arbetar för ett fossilfritt Sverige

Energiföretagen Sverige har inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram Färdplan el. Energiföretagen har även varit aktiva framtagandet av färdplanen för uppvärmningsbranschen.

Se lanseringsseminariet Färdplan el
Läs rapporten Färdplan el
Läs om båda färdplanerna

Elsamverkan Styrkan hos en samlad bransch

Elsamverkan är en frivilligorganisation där Sveriges elnätsföretag, tillsammans med Svenska kraftnät, hjälps åt vid större störningar i elförsörjningen. Hjälpen kan vara att ställa upp med personal eller med materiel – allt för att säkerställa att kunderna får sin el tillbaka snabbast möjligast.

Läs mer om Elsamverkan

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar