Hållbar energi för alla, alltid

Se filmen om Energiföretagen Sverige

Hållbar energi för alla, alltid

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett smartare energisystem som klarar att möta utmaningar som klimathot, digitalisering och urbanisering.

Huvudinnehåll

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Miljö och klimat

Miljö och klimat påverkas av våra energival. Alla behöver energi. Vi vill ha ljus och värme när det behövs och ibland även kyla. Samtidigt påverkar all energiproduktion miljön och ofta även klimatet. Därför har det betydelse hur du och jag använder energi och vilka energival vi gör. Men det finns också mycket energiproducenterna kan göra - och gör - för att minska påverkan på miljö och klimat så mycket som möjligt.

Miljö och klimat