Hållbar energi för alla, alltid

Se filmen om Energiföretagen Sverige

Hållbar energi för alla, alltid

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett smartare energisystem som klarar att möta utmaningar som klimathot, digitalisering och urbanisering.

Huvudinnehåll

Titta gärna på vårt senaste seminarium!

I seminariet medverkar Erik Thornström Energiföretagen Sverige, Linda Flink Svenskt Näringsliv, Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och ordförande i Söderenergi, Rebecka Hovenberg (MP) kommunalråd i Linköping (miljö och landsbygd) och ordförande i Tekniska verken i Linköping, Peter Johansson vd Lidköpings Energi, Karin Comstedt Webb Cementa, Åke Ross Boliden, Roine Morin Södra samt Erika Fröjd Fiskeby Board.

Skatter på förbränning – vad blir konsekvenserna för miljö och näringsliv?

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar