Samling för nätkapacitet

Snart är det dags för tredje mötet

Samling för nätkapacitet

Det är trångt i elnäten. Brist på el till följd av kapacitetsbrist skapar hinder för omställning och tillväxt i flera delar av landet. Genom initiativet "Samling för nätkapacitet" snabbutreder vi skarpa åtgärdsförslag tillsammans med näringsliv och beslutsfattare på lokal och nationell nivå. Den 7 oktober är det dags för tredje och sista mötet. Då överlämnar vi våra gemensamma förslag till energiminister Anders Ygeman. Välkommen!

Huvudinnehåll

Elbrist eller inte? Elbristen har många ansikten - vi förklarar!

Begreppet ”elbrist” dyker ofta upp i debatten. Men då det inte alltid betyder samma sak riskerar det att leda till förvirring. Elbrist kan uppstå av tre orsaker: brist på elenergi, effektbrist och nätkapacitetsbrist.

Läs vidare om elbrist

Vi arbetar för ett Fossilfritt Sverige!

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Energiföretagen Sverige medverkar i två färdplaner; ”Färdplan för fossilfri uppvärmning” och ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”.

Se seminariet "Färdplan el", 30 augusti.
Läs om de båda färdplanerna.

12 förslag för kraft- och fjärrvärmen

Kraft- och fjärrvärmen är viktiga delar i Sveriges energisystem; för effektfrågan, för den cirkulära ekonomin, och för samhället i stort som en leveranssäker och trygg, lokal energikälla. För att säkerställa att kraft- och fjärrvärmen kan leverera även i framtiden så behöver de villkor som omger branschen ses över. Energiföretagen föreslår tolv konkreta åtgärder åt regeringen att initiera.

Läs våra förslag.

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Elnätsdagarna

Välkommen att anmäla dig till Elnätsdagarna 2019! Förra året kom nära 200 deltagare för att lyssna på intressanta talare, nätverka och diskutera aktuella frågor. Självklart ser vi till att återigen erbjuda ett brett och innehållsrikt program som speglar det som är mest aktuellt i elnätsbranschen. Välkommen till Stockholm den 13-14 november.

Anmäl dig till Elnätsdagarna