Samling för nätkapacitet

Se seminariet och ta del av förslagen!

Samling för nätkapacitet

Det är trångt i elnäten. Brist på el till följd av kapacitetsbrist skapar hinder för omställning och tillväxt i flera delar av landet. Inom ramen för "Samling för nätkapacitet" har vi diskuterat möjliga lösningar tillsammans med näringsliv och beslutsfattare. Den 7 oktober överlämnade vi de gemensamma förslagen till regeringen. Du kan se seminariet i efterhand här på vår webb.

Huvudinnehåll

Elbrist eller inte? Elbristen har många ansikten - vi förklarar!

Begreppet ”elbrist” dyker ofta upp i debatten. Men då det inte alltid betyder samma sak riskerar det att leda till förvirring. Elbrist kan uppstå av tre orsaker: brist på elenergi, effektbrist och nätkapacitetsbrist.

Läs vidare om elbrist

Vi arbetar för ett Fossilfritt Sverige!

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Energiföretagen Sverige medverkar i två färdplaner; ”Färdplan för fossilfri uppvärmning” och ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”.

Se seminariet "Färdplan el", 30 augusti.
Läs om de båda färdplanerna.

12 förslag för kraft- och fjärrvärmen

Kraft- och fjärrvärmen är viktiga delar i Sveriges energisystem; för effektfrågan, för den cirkulära ekonomin, och för samhället i stort som en leveranssäker och trygg, lokal energikälla. För att säkerställa att kraft- och fjärrvärmen kan leverera även i framtiden så behöver de villkor som omger branschen ses över. Energiföretagen föreslår tolv konkreta åtgärder åt regeringen att initiera.

Läs våra förslag.

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar