Fem energi- och klimatreformer för kommande regering.

Vi presenterar fem klimat- och energireformer för kommande regeringen att ta tag i så att Sverige, även fortsatt, har ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och utsläppssnålt energisystem.

Huvudinnehåll

Fördjupning Avfall och energiåtervinning

All konsumtion skapar avfall. För att spara på naturens resurser är det viktig att så mycket som möjligt återanvänds och återvinns. I sista hand kan avfall ge fjärrvärme och el.

Energiåtervinning ur avfall
Frågor och svar
Miljöproblem med deponi i Europa
Avfallstrappan
Hållbar askhantering

Elstatistik

Är du intresserad av hur elproduktionen varierar i Sverige över tid? Eller av läget på elmarknaden i form av efterfrågan och priser? Vår elstatistik uppdateras veckovis av våra experter.

Ta del av vår elstatistik

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Det erbjuder vi Kompetensutveckling

Välkommen till vårt utbud av kunskap, statistik och kompetensutveckling. Här hittar du som är verksam i energibranschen hela vårt utbud av kurser, utbildningar, konferenser, publikationer och EBR.

Vårt erbjudande