Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet är ett initiativ från Energiföretagen Sverige där energibranschen tillsammans med näringslivet och beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterar problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019 med målet att vid sista mötet kunna presentera skarpa åtgärdsförslag.

Huvudinnehåll

Den 26 maj är det val!

En skärpning av EU:s utsläppshandelssystem, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunder är några av de åtgärder EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod. Energiföretagen hoppas att fler svenska parlamentariker söker sig till de tunga utskott där energi- och klimatfrågorna hanteras och där parlamentet har mycket att säga till om.

Läs våra förslag

Elmarknadsdagarna gör comeback!

Dagar du inte vill missa! Elmarknadsdagarna, 11-12 september i 2019 i Stockholm.

Anmälan Elmarknadsdagarna

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Träffa oss i Almedalen!

Flera av Energiföretagens experter finns på plats under politikerveckan i Almedalen. Vill du att någon med speciella energikunskaper deltar i en panel eller i en debatt så kontakta oss.

Våra experter på plats

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

Läs mer och se filmen