Fem energi- och klimatreformer för kommande regering.

Energiföretagen presenterar fem klimat- och energireformer för kommande regeringen att ta tag i så att Sverige, även fortsatt, har ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och utsläppssnålt energisystem.

Huvudinnehåll

EBR Elsäkerhetsdag

Välkommen till EBR Elsäkerhetsdag, 21 februari i Stockholm! God elsäkerhetspraxis uppnås genom att kontinuerligt svara på utmaningar som uppkommer i elnätsbranschen. Ett kontinuerligt arbete krävs för att hålla arbetsrutiner aktuella för rådande förutsättningar.

Anmäl dig här

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

EBR Elnätsbranschens viktigaste verktyg

Ett pålitligt elnät är en förutsättning för hela vårt moderna samhälle. EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät och så gott som alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Läs mer om EBR

Det erbjuder vi Kompetensutveckling

Här hittar du som är verksam i energibranschen hela vårt utbud av kurser, utbildningar, konferenser och publikationer.

Vårt utbud