Cirkulär ekonomi i praktiken

Se filmen om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi i praktiken

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att skapa en cirkulär ekonomi. Kommuner och regioner har under lång tid arbetat för bättre resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över. I filmen beskriver Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Energigas Sverige, och Svenskt Vatten hur det hänger ihop. Vad gör DU för att cirkulera mera?

Huvudinnehåll

Almedalen 2017 Energiföretagen i Almedalen

Energiföretagen Sverige finns självklart på plats i Visby under Almedalsveckan. Här beskriver vi framför allt de seminarier vi själva arrangerar, men vår vd, vår styrelseordförande och våra experter deltar också i andras arrangemang och dessa hittar du under "Vi deltar också här".

Energiföretagen i Almedalen

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar