Hållbar energi för alla, alltid

Se filmen om Energiföretagen Sverige

Hållbar energi för alla, alltid

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett smartare energisystem som klarar att möta utmaningar som klimathot, digitalisering och urbanisering.

Huvudinnehåll

Elnät Vi svarar på vanliga frågor om elnätsavgiften.

Elnätsavgifterna uppmärksammas med jämna mellanrum av media. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om vad som ligger bakom avgifterna och skälen till att avgifterna förändras. En viktig del är investeringar för att säkra dagens elnät, men också för att bygga framtidens elnät, som ska klara ansluta fler, vara mer flexibelt och samtidigt ha högsta leveranssäkerhet.

Frågor & Svar

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar