Certifieringen Schysst elhandel har börjat synas allt mer. SVT:s konsumentmagasin Plus tog i ett program upp problemen med elhandlare som missbrukat fullmaktshantering och talade då om Schysst elhandel som ett sätt för kunden att försäkra sig om schyssta säljmetoder. Prisjämförelsesajten Elskling skriver också om certifieringen.

Huvudinnehåll

Vi arbetar för ett fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ och en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra som vill bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Energiföretagen jobbar aktivt med två av de färdplaner som ska bidra till målet: ”Färdplan för fossilfri uppvärmning” och ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”.

Läs mer om färdplanerna

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Vattenkraftdagen - konferensen för alla som arbetar med vattenkraft

Syftet med dagen är att utbyta kunskap och få chans att diskutera aktuella frågor med kollegor från branschen, myndighetsföreträdare och politiker. Genomförs 17 oktober i Linköping.

Anmälan till Vattenkraftdagen

Elnäten i fokus Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet är ett initiativ från Energiföretagen Sverige där energibranschen tillsammans med näringslivet och beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterar problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019 med målet att vid sista mötet kunna presentera skarpa åtgärdsförslag.

Läs om initiativet