Du hänger väl med i energidebatten? Varje dag publicerar vi aktuella, spännande och förklarande artiklar på Tidningen Energis sajt energi.se 

Huvudinnehåll

Energiföretagen förklarar Om elmarknaden och elpriset.

El kan inte lagras och därför är elpriset alltid beroende av aktuella förhållanden, inte minst vad gäller väder och vind. Nu har dock kriget i Ukraina medfört rekordhöga bränslepriser vilka i sin tur lett till rekordhöga elpriser på kontinenten som också påverkar den nordiska marknaden. Energiföretagen förklarar.

Därför är det högre elpriser nu
Om elpriserna i höst och vinter
Om risker som påverkar priset

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar