EBR Metod- och maskindagar 2018

Energiföretagen Sverige arbetar för att underlätta för Sveriges energiföretag att sköta sitt viktiga arbete med att hålla Sverige igång. EBR Metod- och maskindagar är ett unikt branschevenemang för elnätsföretagen som arrangeras vart fjärde år. Det finns platser kvar till mässan i Falun. Anmäl er idag!

Huvudinnehåll

Kostnadsfri parlör alla energiexperter Digital parlör för nyanlända energiexperter

Här får du tillgång till 1100 facktermer på arabiska, engelska och svenska för yrkesverksamma i energibranschen. Låt den bli en del av din vardag på jobbet med kollegor från olika delar av världen.

Digital parlör för nyanlända energiexperter

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Tidningen Energi

Tidningen Energi är den största energimarknadstidningen i Sverige och Norden, som bevakar el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Tidningen Energi