Energiföretagen förklarar: Elöverskott

I medier och debatter talas ibland om att Sverige har ett elöverskott. Det kan tolkas negativt eftersom själva ordet överskott kan förknippas med resursslöseri. Men svensk el som ersätter el med sämre klimat- och miljöegenskaper i andra länder gör stor nytta. Det finns också en naturlig efterfrågan på den svenska elen. Energiföretagen förklarar.

Huvudinnehåll

Visste du att 98% av svensk elproduktion är fossilfri?

Vattenkraft och kärnkraft är de dominerande kraftslagen i Sverige, men vindkraften växer och står nu för 10% av elproduktionen varje år. Kraftslagen samspelar med varandra så att de som inte påverkas av väder och vind - vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme - balanserar de väderberoende kraftslagen. Sverige importerar el vid behov, men på årsbasis är vi nettoexportörer.

Läs mer om vårt elsystem

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

12 förslag för kraft- och fjärrvärmen

Kraft- och fjärrvärmen är viktiga delar i Sveriges energisystem; för effektfrågan, för den cirkulära ekonomin, och för samhället i stort som en leveranssäker och trygg, lokal energikälla. För att säkerställa att kraft- och fjärrvärmen kan leverera även i framtiden så behöver de villkor som omger branschen ses över. Energiföretagen föreslår tolv konkreta åtgärder åt regeringen att initiera.

Läs våra förslag.