Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet är ett initiativ från Energiföretagen Sverige där energibranschen tillsammans med näringslivet och beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterar problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019 med målet att vid sista mötet kunna presentera skarpa åtgärdsförslag.

Huvudinnehåll

Den 26 maj är det val!

En skärpning av EU:s utsläppshandelssystem, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunder är några av de åtgärder EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod. Energiföretagen hoppas att fler svenska parlamentariker söker sig till de tunga utskott där energi- och klimatfrågorna hanteras och där parlamentet har mycket att säga till om.

Läs våra förslag

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

Läs mer och se filmen

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

I en hållbar värld behövs fler energiexperter

Energibranschen är en spännande bransch som behöver rekrytera fler personer på resan mot en hållbar framtid. Genom vår rekryteringskampanj vill vi under våren öka antalet sökande och studerande inom energisektorn på yrkeshögskolorna.

Läs mer om kampanjen

Vad består elräkningen av?

Varför får jag två olika fakturor? Hur stor del går egentligen till elnätsföretaget? Och vad är det för skatter och avgifter som läggs på elkostnaden? Kalle Lindholm reder ut vad som är vad på elräkningen.

Elmarknadsdagarna gör comeback!

Dagar du inte vill missa! Elmarknadsdagarna, 11-12 september i 2019 i Stockholm.

Anmälan Elmarknadsdagarna