Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elmarknadsdagarna

Konferens

Huvudinnehåll

Dagar du inte vill missa! Elmarknadsdagarna, 11-12 september i 2019 i Stockholm.

Under dessa två dagar fokuserar vi på förändringarna på elmarknaden utifrån ett elhandels- och elproducentperspektiv.

Programmet kommer att bjuda på energipolitiken i EU och nationellt, branschens utmaningar ur ett myndighetsperspektiv, kundernas förväntningar på den framtida marknaden samt pågående initiativ.

Vi arbetar med programmet och öppnar bokningen inom kort.

#elmarknad19

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se