Vi arbetar för att nå vår vision: Hållbar energi för alla, alltid.

Energiföretagen Sverige arbetar med frågor som berör hela energibranschen. Vi samverkar med politiker, myndigheter, kundorganisationer och andra nyckelaktörer för att Sverige ska nå målet om fossilfrihet 2045. Med rätt villkor kan våra medlemsföretag fortsätta leverera – och investera i – klimatvänlig energi som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och välfärd, idag och i morgon.

Huvudinnehåll

Vi är en branschorganisation som samlar nära 400 energiföretag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Tillsammans ser vi till att hushåll och företag får el och värme varje sekund.