I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan manuell frånkoppling bli aktuell. Hos Svenska kraftnät finns information om hur frånkoppling fungerar, olika scenarier när det kan bli aktuellt och svar på vanliga frågor. 

Huvudinnehåll

Nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar