Arena bränsle oktober 2019

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fjärrvärme står idag för mer än hälften av Sveriges uppvärmning och tappvarmvatten. Fjärrvärmen är ryggraden i den hållbara staden och den cirkulära ekonomin. Energiflödet till fjärrvärmen påverkas av många faktorer, bland annat ökad konkurrens om bioenergi, samhällets mål om cirkularitet och fossilfrihet, Sveriges och EU:s klimatmål, omvärldens syn på avfall och i synnerhet energiåtervinning av avfall. Detta diskuterades vid två tillfällen i Nässjö den 1 oktober 2019 och Stockholm den 8 oktober med ca 95 deltagare från branschen och några externa föredragshållare.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se