Utredning om förbränningsskatter

I november 2017 presenterades utredningen Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83). Här har vi samlat all information om utredningen, för dig som vill hålla dig ajour. Du som är medlem hittar också mer material om du loggar in.

Utredningen tog i enlighet med direktiven fram förslag på, och bedömningar av tre olika skatter; på avfallsförbränning, på kväveoxidutsläpp (NOx) och på koldioxid på el- och värmeproduktion inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). När det gäller den sistnämnda skatten föregrep regeringen utredningen och föreslog en sådan skatt i budgetpropositionen inför 2018.

Inget av de två återstående förslagen, skatt på avfallsförbränning och skatt på kväveoxid (NOx), som skulle ersätta nuvarande system med NOx-avgift, förordades av utredaren. Skatt på avfallsförbränning avrådde utredaren bestämt ifrån och lyfte fram åtgärder i tidigare led som bättre för att nå regeringens mål.

Eneriföretagen Sverige ser svåra konsekvenser av förslagen om de skulle bli verklighet, så vi har agerat som expert i utredningen, i opinionen och genom enskilda möten för att beskriva konsekvenserna och förhoppningsvis inspirera till andra åtgärder för att nå regeringens ambition att minska miljö- och klimatpåverkan från svenska förbränningsanläggningar och ta Sverige närmare målet om fossilfrihet.

Här har vi samlat information om utredningen och dess konsekvenser. Du som är medlem kan också hitta material för att kunna informera lokalt, om du loggar in.

Länkar

Nya skatteförslagen – ingen nytta för miljön men svåra konsekvenser för fjärr- och kraftvärmen, pressmeddelande. (171101)

Läs Erik Thornströms särskilda yttrande till utredningen.

Läs debattartikel i Dagens Samhälle, där Energiföretagen kommenterar den aktuella skatteutredningen.

Länk till utredningens betänkande, SOU 2017:83: Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (regeringens webbplats) 

Material för medlemmar (du måste logga in som medlem).