Material för medlemmar som vill agera

Här har vi samlat material som kan användas av medlemsföretag som vill påverka lokalt och informera om konsekvenserna utredningen ”Brännheta skatter”. Lokal information och påverkan kan även ge resultat i rikspolitiken.

Sedan utredningen "Brännheta skatter" presenterades har hittills inga ytterligare åtgärder tagits på nationell nivå. Att utredningen inte har skickats ut på remiss innebär troligen att inget förslag kommer att tas vidare under den här mandatperioden. För att inte ”väcka den björn som sover” har Energiföretagen Sverige valt att koncentrera kommunikationsinsatserna till enskilda möten med politiker och tjänstemän i riksdag och regering.

Det finns dock en kvarstående risk att frågorna plockas fram i valrörelsen, vilket vi vill undvika. Enligt vår bedömning är det framför allt politiker inom MP, C och KD som behöver få mer information om konsekvenserna av de tänkta skatterna på avfallsförbränning och kväveoxidutsläpp (NOx). Där kan vittnesmål från lokala politiker om konsekvenser för kommunerna ha stor betydelse för att påverka partierna i stort. Därför har Energiföretagen tagit fram underlag som kan användas i det lokala påverkansarbetet:

Underlag för lokal debattartikel, för medlemsföretag som vill vara aktiva i den lokala debatten och opinionsbildningen, komplettera gärna med egna beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna, wordfil. (180206)

Underlag för brev till lokala politiker, för medlemsföretag som på olika sätt vill sprida kunskap om konsekvenserna, wordfil. (180206)

Frågor och svar om utredningen av olika skatter på förbränning, pdf. (171123)

Powerpointpresentation "Brännheta skatter", pptx-fil. (171108)

Påverka lokalt för att stoppa förslag om skatter på förbränning, pdf. (171109)