Remissunderlag för nätkod efterfrågeflexibilitet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Från den 6 oktober 2023 finns ett utkast av nätkoden för efterfrågeflexibilitet. Nu har medlemmar möjlighet att ge synpunkter på nätkoden till Energiföretagen. Senaste datum för synpunkter via en Excelfil har förlängts till den 1 november 2023.

Nu har medlemmarna möjlighet att ge synpunkter på nätkoden till Energiföretagen. Synpunkter lämnas i en Excelfil som finns för nedladdning. Synpunkter stäms av med arbetsgruppen AG Flex- och stödtjänster. Elnätsföretagens åsikter förs sedan fram till EU DSO Entity, medan övriga medlemmars åsikter förs fram genom EU DSO Entitys och ENTSO-e:s public consultation.

Läs Energiföretagens nyhet från den 6 oktober här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jonna Söderberg

Konsult
Enhet: Energisystem
E-post: jonna.soderberg@energiforetagen.se