Utbildningar

Nyhetsdag kring nya bestämmelser om säkerhetsskydd - webbinarium

9 juni, kl 08.45-12.00

 

Nyhetsdag kring nya bestämmelser om säkerhetsskydd - webbinarium

9 juni 2022, klockan 08.45-12.00

Den första december förra året trädde de nya ändringar i säkerhetsskyddslagen ikraft. Ändringarna innebär bland annat ökade krav på företag och organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Sedan lagen trädde ikraft har regeringen även hunnit kompletterat lagens bestämmelser med en ny säkerhetsskyddsförordning. På motsvarande sätt har Säkerhetspolisen gett ut nya föreskrifter som trädde ikraft den 1 mars i år.

Vad innebär alla dessa ändringar för dig och ditt företag? På detta webbinarium reder vi ut frågetecknen.

Målgrupp
Säkerhets-/verksamhetsansvariga, säkerhetsskyddschefer, jurister och andra som direkt och operativt arbetar med dessa frågor.

 

Anmäl dig här

 

Webbinariet kommer att inledas med en översiktlig genomgång av de ändringar som trädde ikraft den 1 december. Därefter kommer fokus framförallt att ligga på den nya säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter, vilka bland annat innehåller en tydligare beskrivning av hur en säkerhetsskyddsanalys ska genomföras och hur säkerhetsskyddsavtal ska följas upp.

Under webbinariet kommer även en utblick ske över vad som händer på säkerhetsskyddsområdet, bland annat vad gäller tillsynen sedan tillsynsmyndigheterna fick kraftigt utökade befogenheter.

Under webbinariet varvas teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall.