Utbildningar

Nyhetsdag kring uppdatering i säkerhetsskyddslagen - webbinarium

16 september, kl 09.00-12.30

Anmäl dig till Nyhetsdagen

Säkerhetsskyddslagen och upphandling enligt LUF och LUFS, Grund - Webbinarium

14 oktober, kl. 09.00-16.00

Anmäl dig till Utbildningen

Vad innebär säkerhetsskyddslagen för dig och ditt företag? Säkerställ dina kunskaper genom vår utbildning. Vi kommer göra en översiktlig genomgång av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och dess föreskrifter.
 
Under utbildningen kommer löpande jämförelser och genomgångar göras av de förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen som föreslås träda ikraft den första december 2021, och som bland annat innebär att den som bryter mot lagen kan drabbas av kraftiga sanktioner.
 
Målgrupp:
Verksamhetsansvariga, inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med frågor som rör säkerhetskänslig verksamhet, men som har begränsad tidigare erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor.