Utbildningar

Att hantera tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen - 17 september 2024

Cybersäkerhet i praktiken för energiföretag i fyra block - start 7 oktober 2024  

Krigets lagar: En översikt för anställda inom energibranschen - 2 oktober 2024

SÄKERHETSSKYDD WEBBINARIUM |Sedan en tid tillbaka har möjligheterna att bedriva tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen kraftigt skärpts. Efter en viss uppstartsperiod har tillsynsmyndigheterna också kommit igång med sitt arbete, och de första fallen av bland annat sanktionsavgifter har hunnit komma.

Att hantera tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen (energiforetagen.se)

CYBERSÄKERHET DIGITAL UTBILDNING|En spännande utbildning för dig som dagligdags jobbar med företagets cybersäkerhet. Utbildningen fokuserar på hur energisektorn kan höja aktivt cyberförsvar inom industriella styrsystem.

Cybersäkerhet i praktiken för elnätsföretag (energiforetagen.se)

BEREDSKAP OCH TOTALFÖRSVAR WEBINARIUM|I dagens verklighet är krigets förödande konsekvenser inte längre begränsade till slagfält och frontlinjer. Civila och civil infrastruktur hamnar allt för ofta i skottlinjen, och energisektorn är inget undantag. Genom att säkerställa kontinuerlig tillgång till el och energi i konfliktdrabbade områden kan vi bidra till att upprätthålla samhällsfunktioner och skydda mänskligt liv. Men vad händer när själva infrastrukturen blir måltavla, och vilka regler gäller för att skydda den under väpnade konflikter?

Krigets lagar: En översikt för anställda inom energibranschen (energiforetagen.se)