Utbildningar

 

NY: Cybersäkerhet i praktiken för energiföretag start 9 oktober 2023 Utbildningen fokuserar på hur energisektorn kan höja aktivt cyberförsvar inom industriella styrsystem.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar och bygger på en process där varje del i en cykel ger information till nästa steg i en loop för kontinuerlig förbättring.

  1. Threat Intelligence – 9 oktober
  2.  Threat hunting and Detection – 23 oktober
  3.  Incident Response – 6 november
  4.  Analysis and IoC Generating (Indicators of Compromise) – 20 november

Nyhetsdag 6 september 2023 - Att hantera tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen

Sedan en tid tillbaka har möjligheterna att bedriva tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen kraftigt skärpts. Efter en viss uppstartsperiod har tillsynsmyndigheterna också kommit igång med sitt arbete, och de första fallen av bland annat sanktionsavgifter har hunnit komma.

 

Anmälan Att hantera tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen (energiforetagen.se)

Anmälan Cybersäkerhet i praktiken för elnätsföretag (energiforetagen.se)