Stöd för vattenkraftägare som vill initiera en översyn av miljökvalitetsnormen i samband med omprövning för moderna miljövillkor

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Hela den svenska vattenkraften ska omprövas för att förses med moderna miljövillkor. I de kommande omprövningarna är en central fråga vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra att fastställda miljökvalitetsnormer för vatten uppnås.

Energiföretagen Sverige har därför låtit ta fram rapporten "Stöd till verksamhetsutövare av vattenkraft som vill initiera en översyn av vattenmyndigheternas beslut om miljökvalitetsnormen”.

Läs rapporten här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se