Vägledningar Arkiv

Nedan hittar du tidigare versioner av de vägledningar som publicerats på Elmarknadsutvecklings hemsida.

Bilaterala efterkorrigeringar

Vägledning bilateral efterkorrigering (pdf) rev 2014-02-20

Bilaterala efterkorrigeringar - avgifter (xlxs) rev 2016-12-12

Mall bilateral efterkorrigering (xlxs)

Underlag: Rättelse av felaktigt avräknad kraft (word)

Vägledning bilaterala efterkorrigeringar (2013)

Appendic 3 Billateral corrections - fees (2016-03-10xls)

Specialutgåva av kapitel 7 och 8 i Elmarknadshandboken

Planen är att dessa texter i Elmarknadshandboken version 2017A ska ersätta det som i nu gällande handbok (2016B) finns under kapitel 7 och 8.

Länk till dokumentet