Nominera kandidater till ny arbetsgrupp: Energiföretagen Sverige startar AG vind- och solkraft

Andelen energi från de förnybara kraftslagen vind- och solkraft ökar i vårt kraftsystem. Energiföretagen Sverige har bland annat därför beslutat att starta en ny arbetsgrupp där dessa frågor kan hanteras. Och inte minst har våra medlemmar efterfrågat en sådan grupp.

Biobränslen och storskalig vattenkraft har redan fungerande arbetsgrupper. Men alldeles självklart finns det starka kopplingar dit, liksom till lagring, fordon och elnät.

Ambitionen är att den nya gruppen ska kunna börja sitt arbete under våren 2017. Då det är en arbetsgrupp flaggar vi för att medlemmarna i gruppen kan komma att behöva utföra en del arbete mellan mötena, som beräknas till 2-3 gånger per termin.

Arbetsgruppens roll kommer vara att i öppen anda diskutera alla de aspekter som blir allt viktigare för att vi ska få ett välbalanserat energisystem med vår vision i fokus – Hållbar energi för alla, alltid. Övergången ska också göras med minsta möjliga kostnader för såväl medlemsföretagen som för samhället.

I gruppens arbete ingår att diskutera vind- och solkraftens villkor, förutsättningar och hur de passar in i kraftsystemet. Gruppen ska bidra till utformning av Energiföretagens positioner och aktiviteter kopplat till exempelvis tillståndsprocesser, anslutning till elnät, styrmedel och skatter, miljöaspekter med mera. Arbetsgruppen kommer att rapportera till bland annat rådet för tillförsel, produktion & råkraftmarknad.

Således bjuder vi in er att nominera de personer ni anser lämpliga att vara med och arbeta med frågor om vind- och solkraft. Vi tror att gruppen ska bestå av 10-15  personer.

Önskade kompetenser är erfarenhet av att planera, projektera och genomföra vind- och solkraftsprojekt. Kunskap om effekter av mer väderberoende elproduktion på det lokala elnätet, elmarknaden och kraftsystemet är viktigt för att kunna belysa frågorna ur ett brett perspektiv. Vana att analysera, diskutera och dra slutsatser av hur olika styrmedel påverkar vind- och solkraft ger också ett värdefullt bidrag till gruppens kompetens. Vi ser gärna representanter från hela landet och från små och större medlemsföretag.

Nominera gärna senast den 15 februari 2017.