Klimatklivet får ytterligare 500 miljoner kronor

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Klimatklivet är en av regeringens stora satsningar för att få igång klimatåtgärder i Sverige. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Flera energiföretag deltar redan i Klimatklivet.

Det skriver regeringen i ett pressmeddelande från den 6 april. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De flesta åtgärderna handlar om att installera laddningsmöjligheter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas.

Satsningar ska generellt sett enligt reglerna matchas med minst 50 procents medfinansiering av företag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar. Genom Klimatklivet möjliggör regeringen klimatinvesteringar i Sverige för 8–10 miljarder kronor under perioden 2015–2020.

Naturvårdsverket hanterar ansökningar

Naturvårdsverket hanterar ansökningarna. Klimatlivets pengar ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. Syftet är främst att minska växthusgasutsläppen. Andra önskade effekter är att sprida och marknadsintroducera ny teknik och att främja hälsa, sysselsättning och andra miljökvalitetsmål.

Aktörer som söker måste vara registrerade i Sverige. Den är välkommen att söka som representerar exempelvis ett landsting, en kommun, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild näringsidkare, organisation, bostadsrättsförening, ideell förening, ekonomisk förening, universitet, högskola eller stiftelse.

De allra flesta ansökningarna hittills har gått till laddstationer med energikonvertering som tvåa och transporter på tredje plats.

Över en miljard beviljade – nästa söktillfälle augusti

Hittills har Naturvårdsverket fått 2500 ansökningar av vilka 783 beviljats pengar, sammantaget 1,27 miljarder kronor.

Bland beviljade stöd märks:

  • 150 miljioner kr till laddstationer
  • 380 miljoner kronor energikonverteringar
  • 470 miljoner kronor biogasanläggningar

Nästa ansökningsperiod är 7 augusti–11 september. Ytterligare ett ansökningstillfälle öppnas i november 2017.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mall för beräkning av klimatnytta. Det viktigaste kriteriet för att få bidrag är att maximera klimatnytta per investerad krona. Stödet måste sökas före byggstart.

Energiföretag satsar på Klimatklivet

Några exempel på energiföretag som redan samarbetar med Klimatklivet:

  • Falu Energi & vatten AB – för laddstationer, och projekt om återvinning av spillvärme från datacenter.
  • Eskilstuna Energi och Miljö AB – för en förbehandlingsanläggning av matavfall för biogasproduktion.
  • Linde Energi AB – för att ersätta olja med värmeåtervinning.
  • Öresundskraft Kraft och Värme AB – för fjärrvärme till Kävlinge.
  • Tekniska Verken i Linköping AB – för ett gastätt rötrestlager.
  • Värnamo Energi AB – bland annat för närvärme i Bredaryd och Forsheda.

Klimatklivets bidrag till energiföretag för enskilda projekt  ligger i ett spann mellan i storleksordningen 70 000 kronor upp till 30 miljoner kronor.

Naturvårdsverket vill gärna ha en fördelning över olika insatser och med spridning över hela landet, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet och energitillförsel hos Energiföretagen Sverige.

Läs hos Naturvårdsverket om resultat från Klimatklivet och lista över åtgärder som fått stöd.