Beställ filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Under våren 2017 tog branschorganisationerna Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Nu kan medlemmar i Energiföretagen beställa filmen med egen avsändare.

- Sveriges kommuner har under lång tid arbetat enligt cirkulära principer i framgångsrika samarbeten för att återvinna resurser. Detta ville vi gärna sprida till en större publik, men också visa hur var och en kan bidra i vardagen för omställningen mot en cirkulär ekonomi, berättar Annika Johannesson, kommunikationsansvarig Energiföretagen Sverige, som varit med i gruppen som tagit fram filmen.

Den animerade filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” har blivit mycket uppskattad och spridd i sociala kanaler. Filmen finns nu också i versioner med svensk och engelsk undertext.

- Vi ser gärna att filmen sprids och används så mycket som möjligt och erbjuder därför alla medlemmar i Energiföretagen, liksom i de andra tre branschorganisationerna, att beställa en egen version av filmen, med den egna logotypen som avsändare. Medlemsföretag som nappar på erbjudandet får använda filmen som de vill i kommunikationen men rösträttigheterna sträcker sig inte till radio- eller tv-reklam, säger Annika Johannesson.

Om ni som medlemsföretag vill ta fasta på erbjudandet beställer ni er egen version direkt från produktionsbolaget Explainer. De debiterar en fast avgift för arbete, rendering av filmen och administration, totalt 3900 kr, exklusive moms. Om ni vill lägga in er logotyp på något mer ställe eller på annat sätt lägga till objekt för igenkänning, så arbetar Explainer per timme. Kostnad 950 kr per timme.

Beställningen, med högupplöst logotyp, er webbadress och faktureringsuppgifter skickar ni till: anton.ewetz@explainer.se.
Anton nås även på 0736-369790.

 - Vi hoppas att de som tar fasta på erbjudandet får stor glädje av filmen och sprider kunskapen vidare på alla tänkbara sätt, avslutar Annika Johannesson!

Du hittar de olika versionerna av filmen Cirkulär ekonomi i praktiken på Energiföretagen Sveriges Youtube-kanal.

Här hittar du broschyren, Cirkulär ekonomi i praktiken, med exempel från fyra olika kommuner.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Vikarie kompetensförsörjningsfrågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se