Energiföretagen Sveriges föreningsstämma hålls 13 mars

Energiföretagen Sveriges ordinarie föreningsstämma hålls måndagen den 13 mars 2017, kl. 10.15 på Scandic Vasateatern i Stockholm. Stämman kommer att webbsändas och medlemmar som inte har möjlighet att delta fysiskt eller via ombud erbjuds möjlighet att rösta på distans.

Kommer du att delta på distans behöver du anmäla detta till vårt kansli senast tisdagen den 7 mars. För att kunna rösta på distans krävs tillgång till s.k. smartphone.

Vid deltagande på distans finns följande begränsningar jämfört med fysiskt deltagande:

  • Det är inte möjligt att aktivt delta i stämmans diskussioner
  • Det är inte möjligt att initiera omröstning eller att komma med egna motförslag.

Distansröstning kommer endast att vara möjligt i de frågor där ett röstningsförfarande har initierats av någon som är på plats fysiskt på stämman.

Eventuellt deltagande på distans måste anmälas till Energiföretagen Sveriges kansli senast tisdagen den 7 mars. Kontakta Cecilia Söder via e:post cecilia.soder@energiforetagen.se.

Kallelse till stämman och övriga handlingar skickas ut till vd:ar i medlemsföretagen.

Registreringen till föreningsstämman är öppen den 13 mars kl. 8.30-10.00.

Vi önskar våra medlemmar välkomna till stämman och även till efterföljande konferens, Energi 2017, årets viktigaste möte. Likt förra årets konferens blir det en blandning av inspiration, diskussion och arbete tillsammans. Målet är att gå från ord till handling och staka ut en levande färdplan som tar sikte på att nå branschens gemensamma vision ”Hållbar energi för alla, alltid”.

Här kan du läsa mer om Energi 2017 och anmäla dig.