Svensk Fjärrvärmes sista årsmöte

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Den 10 mars hölls det absolut sista årsmötet för Svensk Fjärrvärme. Därmed är föreningen Svensk Fjärrvärme slutligen avvecklad, efter nästan 68 år i medlemsföretagens tjänst. Framtiden ligger nu i Energiföretagen Sverige, konstaterade ordförande Anders Östlund efter mötet.

Sedan beslutet om bildandet av Energiföretagen Sverige den 6 april har olika steg tagits för att avsluta verksamheten i Svensk Fjärrvärme. Först överläts aktierna i Svensk Fjärrvärme AB till Energiföretagen Sverige och all verksamhet flyttades dit. Den officiella fusionen genomfördes den 6 februari och nu var det alltså dags för det allra sista årsmötet, det så kallade likvidationsmötet.

Det dramatiska namnet till trots blev det ett lugnt och harmoniskt möte. Ett antal företrädare från medlemsföretagen hade slutit upp, medan ytterligare någon deltog per telefon. En tapper skara var redo att ta det avslutande beslutet.

Svensk Fjärrvärmes ordförande, Anders Östlund vd på Öresundskraft, förklarade mötet öppnat och lämnade sedan över ordförandeklubban till Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen, som valts till mötesordförande.

Den korta dagordningen var snabbt avklarad och sedan Pernilla Winnhed förklarat mötet avslutat tog Anders Östlund till orda. Han tackade Eva Albåge Nordberg och Anneli Nordmark, som tillsammans med honom utgjort avvecklingsstyrelse sedan april 2016. Även Christer Larsson ekonomichef på Energiföretagen Sverige, fick ett särskilt tack för att han hjälpt till att hålla reda på alla juridiska och ekonomiska turer under processen.

- Tack också ni medlemmar som har kommit hit idag. Svensk Fjärrvärme var på många sätt bra förening och det kan kännas lite vemodigt att vi nu avslutar den. Men det också början på något nytt. Låt oss nu alla sluta upp för att göra Energiföretagen Sverige till en framgång. Den nya föreningen kan vara just den progressiva kraft som behövs för framtiden, om vi alla jobbar tillsammans för det, avslutade Anders Östlund.

Därmed var Svensk Fjärrvärmes sista årsmöte till ända.