Investeringsstöd för energieffektivisering i flerbostadshus föreslås

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Utredningen om energisparlån har den 6 december överlämnat sitt betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) till Näringsdepartementet. Investeringsstöd för energieffektiviseringar, finansierat av höjd elskatt, föreslås.

Utredningen konstaterar att bristande lönsamhet är det främsta hindret för att fler och mer omfattande energieffektiviseringsåtgärder i bebyggelsen ska kunna genomföras.Motiven för statlig upplåning och utlåning av kapital för sådana åtgärder är dock enligt utredningens bedömning begränsade. Utredningen föreslår i stället för statliga energisparlån att ett stöd för energieffektiviserande åtgärder ska kunna lämnas till ägare av flerbostadshus och skolbyggnader. Stödet föreslås finansieras med en höjning av energiskatten på el på 1 öre/kWh.

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel, har suttit med som Energiföretagens expert i utredningen.

– Det är bra att utredningen har lyft att stöd för energieffektivisering ska beakta effektperspektivet så att också effektbehovet minskar. En ytterligare höjning av energiskatten på el för att finansiera det föreslagna stödet, i tillägg till redan beslutade höjningar av energiskatten 2017 och 2019, är dock olycklig. Här borde alternativa finansieringslösningar ha övervägts.

Utredningen föreslår också att en kreditgaranti utöver ett energisparstöd ska kunna lämnas till ägare av flerbostadshus på svaga bostadsmarknader. Kreditgarantin ska kunna förenas med en subvention av garantiavgiften och villkoras av att energisparbidrag beviljas.

 Utredningen finns att läsa här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se