Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i elnätsmålen för tillsynsperioden 2016–2019

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Kammarrätten avgjorde den 17 november gasmålen för deras tillsynsperiod 2015–2018. Kammarrätten konstaterade återigen att ett mycket långsiktigt perspektiv ska gälla när avkastningsräntan bestäms.

Till skillnad från förvaltningsrätten så anser kammarrätten att Energimarknadsinspektionen (Ei) inte lyckats göra sannolikt att den så kallade BNP-metoden - BNP-utveckling + förväntad inflation - inte är en ekonomiskt vedertagen metod. Kammarrätten vidhåller därför att det är BNP-metoden som ska tillämpas. I övrigt ändrar inte Kammarrätten förvaltningsrättens beslut avseende avkastningsräntan. Kammarrätten återförvisar målen till Ei för ny beräkning utifrån kammarrättens dom.

Kammarätten beslutade samma dag att inte meddela prövningstillstånd för elnätsmålen för tillsynsperioden 2016–2019. Detta innebär att Förvaltningsrättens domar gäller, vilket innebär en avkastningsränta om 5,85 procent.

Som skäl för att inte meddela prövningstillstånd hänvisar kammarrätten till avgörandena i gasmålen. Samtidigt konstaterar kammarrätten att förvaltningsrätten visserligen har använt sig av andra metoder än kammarrätten slagit fast i gasmålen men att detta inte beloppsmässigt leder till någon avgörande skillnad, varför kammarrätten inte kommer att pröva överklagandena.

Domarna i gasmålen och besluten i elnätsmålen har ännu inte vunnit laga kraft. Läs gärna pressmeddelandet från Kammarrätten i Jönköping. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se