Ny justering av Ei:s schablonmodell för fastställande av skäliga anslutningsavgifter

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har åter gjort ändringar i sin schablonmodell för prövning av anslutningsavgifter (16-25 A uttag). "Viktigt att elnätsföretagen ser över sina processer för beräkning av anslutningsavgifter," säger Helena Laurell jurist på Energiföretagen.

I våras gjorde Ei vissa justeringar av meterersättningarna i modellen med anledning av att förvaltningsrätten underkänt den nedjustering av material- och arbetsomkostnadspåslag som Ei tidigare tillämpat. Nu har Ei alltså gjort ytterligare justeringar av modellen, denna gång med anledning av att förvaltningsrätten slagit fast att modellens schabloniserade delning kan ifrågasättas.

Ei anger i sin reviderade promemoria att den schabloniserade delningen av meterersättningarna över 600 m tillsvidaretas bort. För avståndet 200 m - 600 m lämnas meterersättningen dock oförändrad (189 kr per meter). Av promemorian framgår vidare att Ei för avstånd över 200 m kommer att ta hänsyn till kostnadsdelning i varje enskilt fall. De närmare detaljerna i Ei:s modell för prövning av anslutningsavgifter framgår av Ei PM 2013:03.

Helena Laurell, jurist på Energiföretagen, kommenterar;
- Det faktum att den schabloniserade delningen av meterersättningarna tas bort innebär att elnätsföretagen för avstånd över 200 m själva behöver göra en bedömning av om, och i så fall hur, delning ska ske. Det är därför viktigt att elnätsföretagen ser över sina processer för beräkning av anslutningsavgifter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se