Regler för certifiering av fjärrvärmecentraler finns nu på europanivå

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Bra jobbat Euroheat & Power! Äntligen går det att certifiera fjärrvärmecentraler på europanivå. Så tycker vi på Energiföretagen Sverige sedan nya tekniska guidelines tagits fram av den europeiska fjärrvärmeorganisationen. Nu kan fjärrvärmen dessutom enklare expandera i Europa.

Nu kan fjärrvärmecentraler certifieras enligt en ny teknisk guideline från Euroheat & Power. EHP004 Certification Guideline, som den heter, möjliggör för tillverkare av fjärrvärmecentraler att certifiera sina produkter. För köparen, eller slutkunden, betyder det att det kommer att finnas fjärrvärmecentraler på marknaden med bra prestanda. Förutom prestanda uppfyller fjärrvärmecentralerna vissa specifika krav vilket ger en bra funktion i fjärrvärmesystemet. Certifieringen innebär att fjärrvärmecentralerna är provade.

Energiföretagen delaktiga

Den europeiska överenskommelsen Eco-Efficient Substations for District Heating (CWA 16975:2016) ligger till grund för certifieringsreglerna som nu tagits fram. I Sverige har vi länge haft certifierade fjärrvärmecentraler, och kraven har ställts i en teknisk bestämmelse, F:103-7 Certifiering av fjärrvärmecentraler. Den ska nu uppdateras varpå de större fjärrvärmecentralerna ska lyftas ur den, och istället hänvisas till EHP004 Certification Guideline för de större centralerna.

När det gäller certifiering av fjärrvärmecentraler för småhus och villor kommer vi fortsättningsvis att hänvisa till vår tekniska bestämmelse till dess att det finns europeiska krav som vi är nöjda med. På sikt hoppas vi att CWQ 16975:2016 blir en europeisk standard för fjärrvärmecentraler. Från svenskt håll har vi som branschförening varit med i framtagandet av CWA 16975:2016. Vi har även varit med i framtagandet av EHP004 genom deltagandet i Certification Board inom Euroheat & Power.

Små centraler ska med

Själva certifieringen av centraler kan ske exempelvis av RISE i Borås. Ser man i spåkulan så kommer nästa version av CWA 16975:2016 troligen att innehålla krav för mindre fjärrvärmecentraler. När vi nu ska uppdatera den tekniska bestämmelsen får vi göra det på ett så pass begåvat sätt att den kan översättas till engelska och vara ett bra inspel i det kommande arbetet med uppdateringen av CWA 16975. Så heja oss och heja Euroheat & Power!

Genom att både CWA 16975:2016 och EHP004 finns är det lättare för fjärrvärmen i Europa att expandera. De fjärrvärmecentraler som certifieras är bra produkter, vilket underlättar för fjärrvärmeföretagen i Europa att göra rätt redan från början.

Certifieringsreglerna finns på Euroheat & Powers webbplats.