Upprop för blivande elkraftsingenjörer

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Förra veckan välkomnade Energiföretagens medlemmar och de tre samarbetsuniversiteten Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet, en ny omgång studenter som påbörjar sin treåriga utbildning till elkraftsingenjörer.

- Våra medlemsföretag ropar efter fler elkraftsingenjörer och den här utbildningen är ett bidrag för att utbilda den kompetens branschen så väl behöver, säger Ulrica Nordemar, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Den treåriga utbildningen är unik på flera sätt. Dels är den ett samarbete mellan tre lärosäten, den drivs på distans och den bygger på ett nära samarbete mellan skolorna och 15 av Energiföretagen Sveriges medlemmar. Utbildningen har funnits sedan 2011, och välkomnar nu sin sjunde omgång studenter.

- Bland studenterna är det många som är på väg att byta karriär, eller för att vidarutbilda sig. Flera vittnar om att de valt att starta en ny yrkesbana eftersom man i princip är lovad ett jobb efter examen, berättar Ulrica.

Så i den bemärkelsen är det inte en vanlig studentgrupp som möter upp för ett en uppstartsvecka i Skellefteå i slutet av augusti. Det är männsikor i blandade åldrar och erfarenheter från hela landet som möts för första gången. Förutom inledande föreläsningar, laborationer och studiebesök träffar studenterna företagen som står bakom utbildningen.

människor minglar på mässa

- Här knyts de första viktiga kontakterna mellan studenter och företagen, som ger förutsättningar för sommarpraktik, exjobb och så småningom anställningar, säger Ulrica.

Om tre år väntas studenterna ta sin examen som högskoleingenjörer i elkraft, och som det har sett ut hittills har nästintill alla fått jobb direkt efter examen.

Vill ni vara med och bidra till utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen och hur ni som företag kan vara med och bidra till att Sverige får fler utbildade elkraftsingenjörer? Hör av dig till de ansvariga för HING, Högskoleingenjörsutbildningen, på Energiföretagen Sverige; Ulrica Nordemar och Mats Andersson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrica Nordemar

Ulrica Nordemar

Ansvarig HR
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 45
E-post: ulrica.nordemar@energiforetagen.se