Viktiga uppdateringar med anledning av den nya skogsnormen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen informerar om viktiga uppdateringar med anledning av Lantmäteriets nya Skogsnorm, som ersätter 2009 års version. Branschorganisationen har även tagit fram en rekommendation om tillämpning.

Lantmäteriet tillämpar från och med 2018-02-01, 2018-års Skogsnorm, som ersätter 2009-års Skogsnorm. Föreningen rekommenderar att berörda medlemmar från och med 2018-02-01 tillämpa den nya Skogsnormen. Energiföretagen har också tagit fram en rekommendation om hur den nya normen ska tillämpas i övergången mellan de två normerna. 

Den enkla värderingsmetoden för mindre skogsintrång är uppdaterad och anpassad med anledning av att den nya skogsnormen (2018-års Skogsnorm). Föreningen rekommenderar att medlemmarna från och med 2018-05-01 använder den nya versionen av den enkla metoden.

Samlad information om den nya Skogsnormen och tillhörande dokument hittar du under Markåtkomst på hemsidan.

Lantmäteriet har på sin hemsida publicerat ett utförligt informationsmaterial om intrång i skogsmark.

Kurs i 2018-års skogsnorm, information och anmälan.