Nordic Clean Energy Week – ett tillfälle att visa upp svenska lösningar

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I maj samlas globala beslutsfattare i Öresundsregionen för att diskutera hållbar energi. I samband med detta arrangeras Clean Energy Week, en möjlighet för Energiföretagen Sveriges medlemmar att synas. Här har vi samlat information om veckan och hur man går till väga för att anmäla intresse.

I maj står Sverige tillsammans med Danmark värd för ministermöten i de internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI). Dessa samarbeten samlar ministrar och höga tjänstemän från G20-länderna samt Norden. MI kommer att hållas i Malmö, på Malmö Live den 23 maj, och därefter hålls CEM i Köpenhamn den 24 maj. Innan dessa internationella möten ska även Nordiska ministerrådet hålla sitt energiministermöte i Malmö den 22 maj. Alltihop kommer att gå under samlingsnamnet Nordic Clean Energy Week.

Energidepartementen i Sverige och Danmark är ansvariga för arrangemanget, men genomförare av Nordic Clean Energy Week är Region Skåne. Fram tills helt nyligen har det varit ganska oklart hur veckan ska organiseras, men nu börjar bilden klarna.

"Almedalsvecka" om grön energi

Utomstående kommer inte att få tillträde till själva ministermötena. Däremot kommer man i Malmö anordna något som arrangörerna liknar vid en Almedalsvecka i direkt anslutning. Rent konkret kommer det att anordnas fem fysiska mötesplatser i Malmö den 22 maj och den 23 maj. De ligger inom några minuters gångavstånd från Malmö Live, där ministermötet MI-3 hålls.

Organisationer som får grönt ljus för att ordna ett event erbjuds en ”slot-tid” på en av dessa mötesplatser. Det innebär ett 45 minuters-pass för ett seminarium, en debatt eller en annan aktivitet som passar ändamålet. Man kan också anmäla förslag på studiebesök.  

Projektorganisationen ser till att all teknik och annat som behövs för genomförandet finns på plats. En preliminär prisuppgift för ett event är 10 000 kr/slot. Region Skåne kommer att marknadsföra Nordic Clean Energy Week samlat till bransch och politiker via en hemsida, som man räknar med att ta i drift inom ett par veckor. Hemsidan ska så småningom innehålla information om planerade events på såväl svensk, som dansk sida. Region Skåne understryker att den som arrangera ett event också ansvarar för att själv marknadsföra det enskilda eventet.

Fem teman på tre mötesplatser

De fysiska mötesplatserna är Börshuset (en stor sal), Studio (4-5 lokaler) och ÅF:s kontor (2 lokaler). Teman för de olika mötesplatserna är:

• Hållbar värme och kyla (Studio)

• Smarta elnät (ÅF)

• Smart industri (Studio)

• Grön mobilitet (Börshuset)

• Städer och regioners roll i energiomställningen (Studio)

Vill ni ordna ett event? Anmäl under januari!

Region Skåne välkomnar förslag till event, helst före januari månads utgång. Förslag skickas till Lars Braedstrup-Holm, lars.braedstrup-holm@skane.se, tel: 040-675 34 23. Därefter får man ett formulär att fylla i, så att all information blir enhetlig och underlättar utvärderingen.

De förslag som kommer in från nordiska och svenska aktörer granskas av en tillsatt expertgrupp. I expertgruppen ingår representanter från Energimyndigheten, Region Skåne och Malmö stad. Till stöd för att besluta om vilka evenemang som ska bli en del av det officiella programmet finns kriterier som har tagits fram på departementsnivå av Sverige och Danmark (se nedan). När expertgruppen har fattat beslut, kommer alla som har visat intresse få besked om resultatet. Vilka som godkänts kommer att framgå av hemsidan.

Kriterier för evenemang under Nordic Clean Energy Week

In order to officially become part of the Nordic Clean Energy Week, events must support the clean energy transition, for instance by:

Putting questions such as the following on the agenda:

  • Increasing sustainability in the production, transportation and/or use of energy
  • Mobilizing investments in clean energy technologies/ solutions development and/or deployment.
  • Improving the policy framework and/or innovation systems for development of clean energy solutions/technologies.

Engaging Nordic and/or international actors, e.g. by:

  • Bringing new clean energy related topics to the attention of representatives from public and private sector and/or the public.
  • Ensuring broad participation in the clean energy transition from both public and private stakeholders and/or engaging new actors in the clean energy debate.
  • Developing new ways to advance the clean energy debate and/or showcase clean energy solutions.
  • Aiming at a gender balance among speakers/panelists and inclusion of youth representatives

Ensuring that there is a clear output from the activity

Kriterierna har tagits fram av Sverige och Danmark på departementsnivå. De är på engelska för att undvika olika översättningar/tolkningar i respektive land.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se