Nytt kring hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Bland annat ska svensk elmix användas vid beräkningar av växthusgasutsläpp i stället för nordisk elmix.

Energimyndigheten har beslutat om ändringar i föreskrifterna om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Beslutet beror ursprungligen på ändringar i grundläggande EU-direktiv, det så kallade "ILUC-direktivet". Ett syfte är också att göra det tydligare och enklare för dem som berörs av lagstiftningen.

Läs om de nya reglerna på Energimyndighetens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se