Energiföretagens kärnkraftsexpert trendspanar i moderatorroll

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

För tredje året i rad samlas aktörer inom kärnkraft och kärnteknik för trendspaning under seminariet Tendens 2018 den 27 mars. Syftet med dagen är att tillsammans med huvudaktörer inom kärnkraft och kärnteknik identifiera pågående trender. Carl Berglöf, ansvarig för kärnkraft hos Energiföretagen Sverige, modererar seminariet.

Carl Berglöf, vad händer under Tendens?

– Under dagen ger ledande företrädare från myndigheter, högskolor och industri med koppling till kärnkraft sin bild av vad som är på gång i branschen och vilka större förändringar som kan väntas. Elsystemet är ju ett område där det händer mycket vilket givetvis har inverkan på kärnkraftens förutsättningar att bidra. Samtidigt pågår en teknikutveckling även inom kärnkraften som är viktig att beakta.

Vad förväntar du dig av Tendens?

– Det brukar vara en väldigt engagerad publik och det är också syftet att publiken ska delta aktivt. Jag hoppas kunna uppmuntra till det som moderator och att deltagarna går hem med nya insikter.

Till sist, vilka tendenser ser du inom svensk kärnkraft?

– Trendspaning inom kärnkraft är precis mitt arbetsområde, men jag vill naturligtvis inte föregå konferensen. Om jag ändå ska blicka framåt tror jag att debatten de närmaste åren kommer att handla alltmer om klimat och energitillgänglighet. Det är ändå två av grundpelarna i EU:s energiunion och där kan kärnkraften bidra på allvar tillsammans med andra fossilfria kraftslag.

Anmälan görs här senast den 21 mars

Mer information på Sveriges Kärntekniska Sällskaps webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se