Årets EU-dag: Påverkansarbete, vinterpaket och parlamentsval

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 20 november anordnades Energiföretagens årliga EU-dag på Norra Latin i Stockholm. Dagen var fullspäckad av information och allt medlemmarna kan behöva veta om arbetet i våra europeiska påverkansorgan, EU:s lagstiftningsprocess, om lobby i praktiken och alla viktiga delar av Clean Energy for all Europeans, det så kallade vinterpaketet.

På Energiföretagens EU-dag samlades medlemmar och sakkunniga från kansliet för att prata aktuella EU-frågor. Dagen inleddes med att Anja Alemdar, chef för enheten Politik & Kommunikation, presenterade vad som är på gång inom de europeiska organisationer som Energiföretagen är aktiva i.

På gång i våra europeiska påverkansorgan

Eurelectric har fått ett nytt grafiskt uttryck och det har skett förändringar på ledningsnivå. Dessutom minskar man antal arbetsgruppen och därmed antalet möten. Tanken är att skapa en mer effektiv organisation som också tar en större plats i debatten.

I Euroheat & Power arbetar man med en vision och strategi för fjärrvärme och fjärrkyla 2050. Man jobbar också med att påverka kommissionens vägledning om hur EPBD-dokumentet ska implementeras, och man följer självklart arbetet med vinterpaketets energieffektiviseringsdirektiv (EED) och förnybartdirektiv (RED).

I GEODE ligger fokus den DSO-entity som presenterades i vinterpaketet, nätkoderna och nätägarens roll på marknaden som ”neutral market facilitator”. Och i Foratom, som Energiföretagen inte är medlem i men samarbetar med, så är viktiga frågor kompetensförsörjning och visionen; hur fossilfria kraftslag kan samverka för att nå klimatmålen 2050.

I Nordenergi, som samlar Energiföretagen och dess nordiska motsvarigheter, så tar Energiföretagen över ordförandeklubban från och med första juli 2019. Branschorganisationerna delar också kontor i Bryssel vilket underlättar ett nära samarbete i påverkansarbetet i EU. Bland annat har Nordenergi drivit på för bildandet av Nordic Electricity Forum, en dialog mellan myndigheter och intressenter kring den nordiska elmarknaden som hade sitt uppstartsmöte den 21 november. Här har Energiföretagen bidragit med vision och det ska bildas arbetsgrupper.

EU-val i maj och det viktiga påverkansarbetet

Men Energiföretagens påverkansarbete i Bryssel sker också via bilaterala möten med enskilda parlamentariker och representanter för svenska regeringen, genom nätverkande, att vi bjuder in till seminarier eller rundabordssamtal, genom BEN (Brussels Energy Network) och via samarbete med andra intresseorganisationer, så som Skogsindustrierna eller Svenskt Näringsliv, beroende på fråga.

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet och en ny kommission tillträder hösten 2019. Energiföretagen kommer att jobba på att träffa parlamentariker och andra nyckelpersoner och kommunicera våra budskap utefter en EU-agenda.

Både Daniel Wennick, chef för Energiföretagens Brysselkontor, och Truls Borgström, före detta Energiråd i Sveriges EU-representation, betonade vikten av nätverkande och vikten av att komma med inspel och information tidigt i lagstiftningsprocessen. Detta gäller framför allt när de svenska positionerna ska tas fram av regering och departement. Analyshjälp och expertkunskap i frågor är alltid välkommet. Truls Borgström betonade också vikten av diplomati i Bryssel, att visa att man lyssnar och är respektfull – även om man också måste vara tydlig med sin egen ståndpunkt, något som Storbritannien är mästare på.

Under förmiddagen gjorde också Sara Emanuelsson, EU-samordnare, en genomgång av lagstiftningsprocessen i EU. 

Isak Engqvist, assistent till EU-parlamentarikern Fredrick Federley, berättade mer om EU-valet i maj där den stora energifrågan kommer att handla om hur vi uppfyller Paris-avtalet. Dessutom blir det ett spännande val, på gott eller ont, eftersom det skett stora förändringar i det politiska landskapet de senaste fem åren. Höger- och vänsterpartier går framåt på bekostnad av socialdemokratiska partier som backar vilket sannolikt också kommer att skifta maktbalansen i parlamentet. Men även liberaler går framåt i stora länder som Spanien, Polen och Frankrike.

Enligt Energiföretagens Daniel Wennick blir heta energifrågor under nästa mandatperiod bland annat; revidering av statsstödsregler, skärpt klimatmål 2030 liksom 2050, EU:s utsläppshandelssystem som ska ses över 2023, ramdirektivet för vatten, skärpta mål för energieffektivisering och RED, Clean mobility, energiskattedirektivet, luftkvalitet och cirkulär ekonomi.

Vinterpaketet snart i hamn – ta del av våra analyser

Se filmen med Erik Thornström som kommenterar delar av påverkansarbetet inför förhandlingarna.

 Under eftermiddagen gick Energiföretagens sakkunniga; Erik Thornström, Raziyeh Khodayari, Catherine Lillo och Magnus Thorstensson, igenom resultaten av förhandlingarna av vinterpaketets olika delar liksom hur väl vi som organisation lyckats med vårt påverkansarbete. Du kan läsa samtliga analyser här (exklusivt för medlemmar, kräver inlogg).

Ta del av samtliga presentationer (exklusivt för medlemmar, kräver inlogg).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se