Resultat för hållbara värmelösningar

FutureHeat är Energiforsks forskningsprogram som bidrar till ett hållbart uppvärmningssystem. Vid ett resultatseminarium på Tändsticksplatset i Stockholm, fick deltagarna ta del av flera spännande resultat om allt från avfallets roll och efterfrågeflexibilitet, till implementering av fjärde generationens fjärrvärmenät.

Den första etappen av FutureHeat är snart avslutad och under ett heldagsseminarium presenterades resultat från projekten. Tio projekt är igång, inom tre fokusområden; Nätet som strategisk resurs, Byggnader som reglerresurs samt Fjärrvärmens och fjärrkylans roll. Intresset för forskningen är stort hos fjärrvärmeföretagen.

– Den här branschgemensamma forskningen är oerhört viktig för fjärrvärmebranschen. Våra frågor är i många fall så specifika, att ingen annan kommer att forska om dem.  FutureHeat har redan varit till nytta för branschen. På ett standardiseringsmöte i Berlin nyligen, kunde vi lyfta rapporten som handlar om prestanda hos olika mätare. Det här är branschunik forskning som också kommer till nytta internationellt, menar Charlotte Tengwall på E.ON Värme Lokala Energilösningar, som är ordförande i styrgruppen för FutureHeat.

Charlotte Tengwall på E.ON Värme Lokala Energilösningar, ordförande för FutureHeatCharlotte Tengwall.

I projektet Termiska energimätare med korta integreringstider har Björn Folkesson på Rise undersökt snabba mätare med kort integrationstid. Ett projekt som är tydligt exempel på en fråga som är av intresse för branschen, och inte bara i Sverige.

– Integreringstiden har påverkan på resultatet. Det kan ge ett stort utslag i energimängd under mätarens livstid. Mitt råd är att man bör rådgöra med mätartillverkaren i varje tillämpning. Det har varit kul att sätta en siffra på hur bra en mätare kan mäta. Det kan motivera en dyrare mätarinstallation, säger Björn Folkesson. 

Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet

 

Genom att införa efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet sparar man energiresurser vilket minskar miljöpåverkan. Linne Johansson och Johan Kensby på Utilitifeed har tagit fram en metod som gör att fjärrvärmeföretag kan få svar på vad värdet är av efterfrågeflexibilitet, med de förutsättningar som gäller i ett specifika fjärrvärmenät. 

– De fjärrvärmenät som har borrhålslager bör köra dem flexibelt, det kan verkligen spara energiresurser. I det här projektet har det varit intressant att se hur olika förutsättningar det finns i fjärrvärmenäten och vilken teknik som funkar i vilket nät, säger Linnea Johansson.

Nästa etapp

Inom kort inleds nästa etapp av FutureHeat. Fredrik Martinsson är väldigt nöjd med det stora intresse som finns för programmet.

– Idag har vi sett flera presentationer som handlar om möjligheter att skapa flexibilitet och hitta kostnadseffektiva lösningar. Vi har redan fått in många förslag för nya projekt till nästa etapp, säger Fredrik Martinsson programansvarig för FutureHeat på Energiforsk.

Alla presentationer kan laddas ner från Energiforsk via denna länk.

Text och bild: Marie Kofod-Hansen