Hur ser energibranschens tillväxt och attraktivitet ut?

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige gör tillsammans med Energy Competence Center och Energimyndigheten en analys av energibranschen som är tänkt att vara klar under hösten 2019. Rapporten ska utgöra underlag för företag, såväl som för politiken, för att utveckla branschen i rätt riktning inom kompetensförsörjningsområdet.

Rapporten ska öka kunskapen och ge en övergripande bild av energisektorns utveckling. Undersökningen ska svara på frågor som rör energibranschens transformation, vilka som arbetar inom sektorn och hur attraktiv den är. Bakgrundsfaktorer som kommer att studeras är ålder, utbildning, kön och härkomst. 

–Branschanalysen är en viktig nulägesbild av hur energisektorns tillväxt ser ut just nu. Underlaget hjälper ledare att kunna fatta beslut i avgörande kompetensfrågor kring till exempel framtidens bemanning av fordonsflottans elektrifiering och energisystemets framtida leveranssäkerhet, säger Samuel Strömgren, projektledare på Energy Competence Center.

Syftet med den här undersökningen är att ge riktning för energisektorns utveckling inom kompetensförsörjningsområdet. Här ingår studie- och yrkesinriktningar, arbete kring mångfalds- och inkluderingsfrågor samt branschens attraktivitet.

– Den här typen av analyser är otroligt värdefulla för oss som bransch. Genom analyserna får vi en bra bild av de utmaningar och möjligheter vi står inför och har sedan en solid grund att stå på när vi tar viktiga strategiska beslut. Vi ser mycket fram emot att presentera rapporten nästa år, säger Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige.  

Kontaktuppgifter:

Neval Bilici, ansvarig kompetensförsörjningsfrågor (vikarie). neval.bilici@energiforetagen.se, 070 164 44 07.

Samuel Strömgren, projektledare Energy Competence Center. samuel@eccsweden.se, 076-107 49 44

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se