Vill du vara med och arbeta för en mer attraktiv och hållbar bransch?

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Utvecklingsprogrammet Qraftsamling startar för tredje året i rad. Branschen står inför stora utmaningar när det handlar om att attrahera och bibehålla talang. Qraftsamling är ett verktyg för företag som vill arbeta målstyrt och systematiskt för att ta sig an denna utmaning. Nu breddas fokus, från jämställdhet till mångfald i ett bredare perspektiv. Vill du delta ska anmälan vara inne 15 oktober.

– Qraftsamling är ett samlat initiativ för att skapa en mer attraktiv och hållbar bransch. Nu går vi in i tredje omgången och breddar vårt fokus från jämställdhet till mångfald, säger Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige.

Bland deltagarna 2017/2018 nådde fyra företag sina mål om ökad andel kvinnor på chefspositioner. Ytterligare fem företag uppnådde sina mål om ökad inkludering vilket innebär att de har arbetat för att främja en kultur där alla har möjlighet att delta, bidra och utvecklas. 

– Många av våra tidigare deltagare har uppnått sina målsättningar och exempelvis ökat andel kvinnor på ledande befattningar. Det är glädjande att se att Qraftsamling gör skillnad, säger Karin Ahlström, som leder Qraftsamling tredje året i rad.

Qraftsamling utvecklar förändringsledare, både män och kvinnor, som arbetar för ökad mångfald och inkludering. Utvecklingsprogrammet verkar på både bransch-, företags- och individnivå. Adepterna stärks i sina roller som förändringsledare, företagen ökar sin konkurrenskraft och skapar affärsnytta – och branschen attraherar och behåller de bästa talangerna.

Anmäl deltagande senast 15 oktober

Sista anmälningsdag är den 15 oktober. Vill du veta mer eller anmäla deltagande är du välkommen att kontakta Karin Ahlström, programledare Ardida: qraftsamling@ardida.se, 0709-26 62 99, eller  Anja Alemdar, enhetschef politik och kommunikation, Energiföretagen Sverige: Anja.alemdar@energiforetagen.se, 08-677 26 42.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anja Alemdar

Anja Alemdar

Enhetschef
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 42
E-post: anja.alemdar@energiforetagen.se