DSO-entity – ny elnätsorganisation på EU-nivå 2021

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Som en del av ”Paketet för Ren energi för alla” som beslutades i EU före julen 2018, ingår också ett beslut om att bilda en ny elnätsorganisation på EU-nivå. Ett av skälen är att stamnätsoperatörernas organisation ENTSO-E ska ha en motsvarighet för lokala elnätsföretag. Medlemskap är öppet för elnätsföretag inom EU.

Processen för att få igång organisationen (som kallas DSO-entity) har startat och tanken är att den ska vara igång första kvartalet 2021. De fyra europeiska elnätsorganisationerna – Eurelectric, CEDEC, GEODE och EDSO – samarbetar för att på ett effektivt sätt företräda sina medlemmar. Energiföretagen Sverige är med i Eurelectric (som har fler frågor än elnät) och GEODE.

Organisationen byggs upp

– Det är många saker som är oklara än så länge, till exempel storleken på medlemsavgifter och stadgar, men vi följer frågorna framför allt genom våra europeiska organisationer, säger Emil Rehnstedt, ansvarig för elnät på Energiföretagen Sverige.

En stötesten i förhandlingarna har varit hur organisationen ska styras och hur platser i styrelsen ska fördelas mellan olika storlekar elnätsföretag. Slutresultatet blev nio platser till företag med färre än 100 000 kunder, nio platser till företag från 100 000 till en miljon kunder och nio platser till företag med fler än en miljon kunder.

Stöder utveckling av nätkoder

En generalsekreterare ska utses. Ett kansli, oklart hur stort, ska stötta styrelsen. En strategisk rådgivande grupp och ett antal expertgrupper ska arbeta med bland annat användarflexibilitet, digitalisering och integrering av förnybar energi. Organisation ska inte ägna sig åt lobbyverksamhet utan utgöra tekniskt expertstöd vid utvecklingen av nätkoder.

– När organisationen byggs upp och startar är det viktigt att ta ställning till hur en svensk, eller i vart fall, nordisk röst får genomslag till exempel genom samordning mellan de svenska/nordiska medlemmarna i expertgruppernas arbete, säger Emil Rehnstedt i en avslutande kommentar.

Bli svensk medlem

Även om Energiföretagen Sverige inte kan bli direktmedlem, är ambitionen att stötta upp i arbetet eftersom det DSO-entity arbetar med påverkar alla elnätsföretag. Det torde finnas vissa chanser att få in en svensk medlem på någon plats men det förutsätter att svenska elnätsföretag blir medlemmar.