Hemligheten bakom en mer inkluderande, attraktiv och hållbar bransch: Qraftsamling

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I förra veckan avslutades den tredje upplagan av Qraftsamling, branschens förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Under dagen samlades ett 60-tal engagerade deltagare som bestod av adepter, mentorer och företagsledningar.

Under avslutningen summerade årets deltagare det intensiva arbetet som genomförts under ett år och delade erfarenheter med varandra. Adepterna redogjorde för sina projektarbeten som visade på både stora initiativ och vikten av att arbeta med detaljerna. Summeringen av tredje omgången visade också på positiva resultat även i år vid genomgång av de företagsspecifika målen.

– Tillsammans har vi gått från ord till handling! För tredje året i rad har vi arbetar mot branschgemensamma mål för ökad jämställdhet och mångfald och vi har lyckats visa upp tydliga resultat vilket jag är stolt över. Men för att möta de kommande utmaningarna och omställningar inom energibranschen behöver vi lägga i en extra växel och höja ribban ytterligare, sa Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige.

Den branschanalys som Energy Competens Center presenterade innan sommaren visar på att energibranschen inte har förändrats särskilt mycket de senaste 10 åren. Andelen kvinnor i branschen har sedan 2007 legat på ca 23,5 procent och andelen anställda med utländsk bakgrund har under samma period ökat med blygsamma 3 procent, från 11 till 14 procent.

Neval Bilici, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige:

– När Qraftsamling startade så fokuserade vi enbart på att öka andelen kvinnor för att öka jämställdheten - det var givet för några år sedan men med tanke på hur världen förändras så är det inte det tillräckligt. Nu behöver vi samtidigt jobba för att öka mångfalden och få in fler personer med utländsk bakgrund.

Under avslutningen fick även deltagande vd:ar en möjlighet att sammanfatta sina intryck, bland annat Göteborg Energis vd Alf Engqvist:

– Efter dagens träff känner jag mig både inspirerad och frustrerad. Inspirerad över alla fantastiska idéer och initiativ som pågår men frustrerad över att förflyttningen totalt sett går alldeles för långsamt.

Alf igen:

– Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Det handlar inte om kön eller vilken bakgrund man har.  Det handlar om vilka affärsresultat vi vill ha. All forskning visar med tydlighet att arbetsgrupper som består av olikheter lyckas bäst. Det är den insikten som är min drivkraft!

I år tillämpades även ett omvänt mentorskap där yngre medarbetare, flera med utländsk bakgrund, har varit mentorer till adepterna. Syftet med detta har varit att dessa mentorer kan bidra med nya perspektiv och idéer som ifrågasätter rådande normer och strukturer som sitter i väggarna. Deltagarna påpekar att samtalshöjden varit hög och att deltagarna har visat stort förtroende för varandra vilket har möjliggjort konstruktiva och uppriktiga diskussioner kring stora utmaningar. I flera fall har det resulterat både i nya vänner för livet och i nya samarbeten.

– Året i Qraftsamling har väckt min nyfikenhet på många plan. Dels att lära mig ännu mer om mångfald och jämställdhet och hur man kan jobba framgångsrikt med dessa frågor och dels att lära känna fler människor som inte är som jag; att röra mig mer i sammanhang som jag inte brukar vara i, för att bli lite klokare, sa adepten Helena Waubert de Puiseau, kommunikationschef på Sydkraft Thermal Power. 

En utvärdering av programåret kommer att genomföras och samlas i en slutrapport som sedan tillsammans med resultat av deltagarnas projektarbeten kommer att publiceras på Energiföretagens webb.  

Mer information om nästa omgång kommer under våren.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se