Ny policy för markåtkomst från 1 januari

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har tagit fram en ny policy för markåtkomst som gäller från 1 januari 2020. Policyn innehåller ett antal nyheter och omfattande redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts. Policyn finns redan nu tillgänglig på Energiföretagens hemsida.

Energiföretagen har tagit fram en ny policy för markåtkomst som gäller från 1 januari 2020. Den ersätter policyn från 2014. Policyn är kostnadsfri och kan laddas ner från Energiföretagens hemsida.

Den största nyheten är att den minsta ersättning som betalas när en markägare tecknar avtal (Grundersättningen) höjs från 3 procent av basbeloppet till 5 procent av basbeloppet. Nytt är också att när ett avtal träffats mellan nätägaren och markägaren betalas Grundersättning ut i kombination med tilläggsersättningen om 20 procent av intrångsersättningen. Därutöver har omfattande redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se