Svenska kraftnät presenterar sina framtidsanalyser och bjuder in till samverkan

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät utvecklar kontinuerligt kraftsystemet. En viktig del i detta arbete är att identifiera framtidens utmaningar och behov genom marknadsanalyser. Nu presenterar Svenska kraftnät marknadsanalyserna för att bidra till ökad kunskap om framtidens utmaningar och skapa en konstruktiv dialog i utformningen av scenarier och metoder för analys av kraftsystemet.

Svenska kraftnät presenterar sina resultat i två marknadsanalyser. Det görs i en kortsiktig analys baserad på en prognos över utvecklingen från nu och fem år framåt och en långsiktig baserad på scenarier för åren 2030 och 2040.  

– Målet med analyserna är att få en bättre kunskap och större insikt om utvecklingen av kraftsystemet och på det sättet underlätta proaktiv planering och att rätt åtgärder genomförs i rätt tid för att möta systemets utmaningar, säger Jonas Alterbeck, elmarknadsanalytiker på Svenska kraftnät.

Mejla Svenska kraftnät

Svenska kraftnät vill gärna få synpunkter på hur analyserna kan utvecklas och göras bättre. De som har synpunkter eller förslag uppmanas att mejla Svenska kraftnät på scenario@svk.se.

Mer information, analyser och hur inspel görs finns här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se