Nya föreskrifter och vägledningar från Säkerhetspolisen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetspolisen, SÄPO, har gett ut ett antal föreskrifter och vägledningar.

Den nya lagstiftningen omfattar fler verksamheter än tidigare, och förtydligar att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter.

Säkerhetspolisen utövar tillsyn över säkerhetsskyddet hos de flesta myndigheter och företag. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen.

Säkerhetspolisen har också gett ut ett antal vägledningar om säkerhetsskydd, som kan fungera som ett stöd för verksamhetsutövare i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. Ytterligare en vägledning, om informationssäkerhet, publiceras inom kort.

Läs mer på Säkerhetspolisens webbplats. Föreskrifter och vägledningar finns där under ”Relaterade dokument”.