Fjärrvärme för effekt och klimat – dags att boka Fjärrvärmedagarna

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Nu är det hög tid att anmäla sig till Fjärrvärmedagarna. Årets upplaga har underrubriken ”Fjärrvärme för effekt och klimat” och erbjuder ett brett program. Vad händer i omvärlden, rapport från energipolitiken, världens största lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög och fjärrvärmens möjligheter som kolsänka, är några exempel. Som vanligt erbjuder Fjärrvärmedagarna även studiebesök, möten med utställare och fördjupande sessioner.

Nu närmar sig sista chansen om du planerar att delta i årets breda fjärrvärmekonferens Fjärrvärmedagarna. Den 10-11 april hålls Fjärrvärmedagarna på Clarion Hotel Stockholm, vid Skanstull i Stockholm. Förutom intressanta föredragningar i plenum finns möjlighet att delta i studiebesök på morgonen den 10 april och som vanligt finns även relevanta utställare på plats.

Fjärrvärmedagarna erbjuder också fördjupande sessioner under andra dagens förmiddag inom fyra områden; Teknik och utveckling, Styrmedel, Marknad och Hållbara bränslen.

Varifrån kommer fjärrvärmen i framtiden?

Under sessionen om hållbara bränslen den 11 april djupdyker vi i framtidsutsikterna för fjärrvärmens energitillförsel. Raziyeh Khodayari, ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor presenterar ett intressant program, med nedslag i alla delar av fjärrvärmens energitillförsel:

– Det finns en stark koppling mellan energitillförseln och miljö och klimat. Dels hur branschen och fjärrvärmen uppfattas, dels hur omvärldens omställning till ökad hållbarhet kommer att påverka energitillförseln de kommande åren. Förändringen går snabbt. Färdplanerna för Fossilfritt Sverige visar att efterfrågan på biobränslen ökar med 86 procent (från 2016 till 2045) om de deltagande sektorerna ska nå fossilfrihet, säger Raziyeh Khodayari.

På Fjärrvärmedagarna medverkar Mattias Sparr från Sveaskog och delar med sig av trenderna på marknaden för bioenergi. Han berättar om utmaningar som Sveaskog ser och hur de jobbar både internt och i samarbete med kunderna i fjärrvärmebranschen för att påverka kostnadsutvecklingen för uttag av grenar och toppar.

Cirkulärt fokus minskar avfallsmängderna

Raziyeh Khodayari framhåller att samhällets fokus på cirkulär ekonomi, med ambitionen att göra både produkter och avfall så cirkulära som möjligt, kommer att minska avfallsmängderna. Bland föreläsarna i sessionen om hållbara bränslen finns Elin Hermansson, projektledare Hållbar Kemi 2030, och Lars Josefsson, tidigare professor inom praktiskt hållbar utveckling på Chalmers. De berättar om teknikutvecklingen och kemiindustrins planer om återvinning av plastavfall i närtid och på längre sikt.

– Utvecklingen går fort idag och fler fraktioner kommer att kunna bli ny plast i de returplastraffinaderier som planeras. Det pågår även andra aktiviteter både i Sverige och inom övriga Europa för att minska plastavfallet. Det är bra eftersom den fossila plasten står för den största andelen fossila utsläppen vi har kvar i vår sektor.

– Regeringen har också aviserat en obligatorisk insamling av bioavfall från år 2021. Hur dessa olika åtgärder påverkar avfallsmängderna är något som branschen behöver ha med sig inför kommande investeringar, konstaterar Raziyeh Khodayari.

Här kan åhörarna inspireras av hur Tekniska verken i Linköping arbetar på sin väg mot resurseffektivare avfallshantering, när Liselott Myrbråten och Johan Böök, från Tekniska Verken i Linköping, delar med sig.

Vad kan det bli mer av i framtidens energitillförsel?

Här ser många att lågtemperaturnät, cirka 65 grader, kan öka möjligheterna att ta tillvara mer restvärme, både från industrier och andra verksamheter. Deltagarna på sessionen får även ta del av ett framgångsrikt restvärmesamarbete. Henrik Aleryd från Vattenfall Vänersborg berättar om samarbetet med Alloys i Vargön, som varit positivt för båda parter – och inte minst för miljön.

Läs mer och anmäl dig till Fjärrvärmedagarna i Stockholm den 10-11 april och sessionen Hållbara bränslen.