Sverige tar över ordförandeklubban i Nordenergi

Vid Nordenergis årsmöte som hölls den 8–9 oktober i Bryssel tog Sverige och Energiföretagen över ordförandeklubban för kommande två år. Några av prioriteringarna framöver är klimatmålen och EU:s nya DSO-organisation.

Den 8–9 oktober hölls årsmöte i Nordenergi - samarbetet mellan de nordiska branschorganisationerna. Inom Nordenergi samarbetar organisationerna för att utveckla och påverka beslut inom energisektorn på nationell, nordisk och EU-nivå. Ordförandeskapet i Nordenergi är roterande och från den 9 oktober har Energiföretagen tagit över stafettpinnen i två år.

På årsmötet deltog respektive vd för de andra nordiska elbranschorganisationen och förutom Pernilla Winnhed representerades Energiföretagen också av Monica Karlsson, ordförande i Energiföretagen Sverige, Sara Emanuelsson, EU-samordnare och Daniel Wennick Brysselchef.

– Det är extra roligt att ta över ordförandeskapet i Nordenergi samtidigt som EU startar upp en ny mandatperiod med ett nytt parlament och ny kommission. Vi har nu två mycket spännande år framför oss och Nordenergi kommer att fylla en viktig roll med att driva på EU i klimatfrågorna, kommenterade Pernilla Winned i rollen som ny ordförande i Nordenergi.

Prioriteringar för Nordenergi

Prioriteringar för kommande period är: klimatmålen 2050, 2040 och 2030, EU:s DSO-organisation, översynen av riktlinjer för statligt stöd och elektrifiering. För Klimatmålen 2050 och 2030 tog Nordenergi redan innan årsmötet fram ett positionspapper som stödjer EU-kommissionen och Europaparlamentets ambitioner om ett koldioxidneutralt EU innan 2050. Vidare efterlyser man tuffare klimatmålsättningar för 2030 i linje med Kommissionens nya presidentkandidat Ursula von der Leyens förlag.

I samband med årsmötet anordnades också ett frukostseminarium i europaparlamentet, där klimatmålen 2050 och 2030 diskuterades. Nordenergis positionspapper presenterades även under seminariet. Från Sverige deltog europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd från Moderaterna och Pär Holmgren från Miljöpartiet.

Nordenergis organisation

Organisationen består av en styrgrupp där respektive vd för branschorganisationerna ingår (Energiföretagen, Energi Norge, Finsk Energi och Dansk Energi), en samordningsgrupp, en EU-samordningsgrupp och ett antal arbetsgrupper och nätverksgrupper.

nordenergi-organisation-2019.png