Corona: utökad provtagning innefattar energibranschen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Folkhälsomyndigheten har idag lanserat en strategi för kraftigt utökad provtagning avseende Covid-19. En stor analyskapacitet håller på att byggas upp, med laboratorier i alla län utom Sörmland och Gotland. Vecka 17 startar en provomgång

Prioriteringsordningen är tydlig, avseende vilka som ska få tillgång till provtagningen:

1.     Patienter inneliggande på sjukhus med infektion samt individer som tillhör riskgrupp och boende inom omsorg o institutioner

2.     Personal inom sjukvård och omsorg

3.     Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet

4.     Övriga relevanta delar av samhället

Berörda myndigheter har i dialog med Energiföretagen tidigare pekat ut bland annat energisektorn som ”övrig samhällsviktig verksamhet”. Läs om detta i nyhet från Energiföretagen från den 26 mars.

Provomgång startar vecka 17

Under vecka 17 genomför Folkhälsomyndigheten en första provomgång i en mindre testgrupp. Efter att provresultat från dessa är klara under vecka 18–19 lämnar FHM besked om hur och när utrullningen ska ske.

Det som sker under vecka 17 är att utvalda personer får ett testkit som sedan ska lämnas in eller samlas in till utvalda laboratorier. Testresultaten förmedlas sedan via vården.

Energiföretagen Sverige fortsätter bevaka presskonferenser/budskap från myndigheterna för våra medlemmars räkning. Vi återkommer med ny information så fort de närmare formerna för provtagning klarnar. Om du har frågor om vad som gäller i nuläget i din egen region, kontakta 1177.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se