I Coronans spår: vägledning om tillsyn från Naturvårdsverket

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Naturvårdsverket har med anledning av coronaviruset publicerat ny vägledning om tillsyn, provtagning och rapportering på miljöområdet. Där anger myndigheten att det bör övervägas om planerade tillsynsbesök, som innebär ökade risker för myndigheten och anläggningen (kontakt med andra), kan utföras på annat sätt.

Det kan handla om att använda till exempel Skype eller att flytta fram tillsynen i tiden. Tillsynsmyndigheten ska extra noga överväga om tillsynsbesök kan ersättas med annan tillsyn vid samhällsviktiga anläggningar såsom värmeverk.

– Coronaviruset är en stor utmaning för hela samhället. Energiföretagen välkomnar därför att Naturvårdsverket lyfter behovet av lyhördhet för verksamhetsutövarens situation. Alla bär ett ansvar för att minska smittan. Vi delar Naturvårdsverkets bild av att en god dialog mellan tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare är helt centralt, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö och hållbarhet hos Energiföretagen Sverige.

I den nya vägledningen anges även att Corona kan utgöra skäl för att bevilja anstånd med miljörapporten som annars skulle lämnats in 31 mars. Här görs en bedömning i varje enskilt fall.

Läs om Naturvårdsverket och Coronaviruset här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se