Energiföretagen har lämnat synpunkter till EU om cirkulär ekonomi

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har lämnat sina synpunkter till EU-kommissionen inför utarbetandet av en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen är en del av den nya ”Gröna giv” som kommissionen lanserade före jul, som syftar till att bidra till att EU ska kunna uppnå målet om klimatneutralitet till år 2050.

EU-kommissionen bjuder in aktörer till att ge sina synpunkter när lag- eller policyinitiativ ska utformas, i en konsultation. Det har kommissionen gjort som input till en kommande handlingsplan som ska snabba på övergången till en cirkulär ekonomi. Målet är att stärka industrin inom EU, bekämpa klimatförändringarna och bevara EU:s naturliga miljö.

Viktigt med systemperspektiv

Handlingsplanen ska öka återvinningen och minska resursanvändningen – hörnstenarna i den cirkulära ekonomin. Energiföretagen tar i sina synpunkter till exempel upp hanteringen av plast, och avfall som inte kan återvinnas, samt energiåtervinning.

Det gör Energiföretagen i en punktlista med åtgärdsförslag på väg mot en cirkulär ekonomi. Föreningen tror på ett regelverk som främjar hållbarhet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft i ett energisystem byggt på ett systemperspektiv. Förslaget baseras på Energiföretagens EU-position kring cirkulär ekonomi om att:

  • stärka avfallsdirektivens principer mot att maximera återanvändning och recirkulering av materiel.
  • prioritera åtgärder som ska säkra hållbar produktion, användning och recirkulering av plaster.
  • förbjuda export av plastavfall till länder utanför EU.
  • introducera förbud mot deponier inom hela EU.
  • aktivt verka för energiåtervinning från avfall som inte kan recirkuleras.

Läs Energiföretagens synpunkter till EU-kommissionen här

Läs om EU-kommissionens konsultation i frågan om cirkulär ekonomi här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se