Covid-19: Energiföretagen skriver till SKR om testning och vaccinering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har skrivit brev till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att påtala brister i samband med testning av covid-19. Informationen om hur testning av priogrupp 3 ska ske har varit bristfällig. På samma tema har en debattartikel publicerats i Altinget den 18 november.

Redan i våras lyfte Energiföretagen detta problem med relevanta myndigheter via Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Men trots att de samhällsviktiga prioriteringsgrupperna är identifierade sedan länge av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten, så tillämpas inte dessa när testresurserna nu återigen blivit ansträngda. Problemet har även lyfts till energiministern, senast för några dagar sedan i brev.

Orsaken till skrivelserna är att Energiföretagen fått flera vittnesmål från sina medlemsföretag om att testningen inte fungerat. Till exempel om att man vid misstänkt smitta bland driftpersonal, fått vänta tre dagar på provtagning och ytterligare sju dagar på ett resultat. Detta orsakar lång och onödig frånvaro från arbetsplatsen, med risk för störning i den samhällskritiska verksamhet som våra medlemmar bedriver.

Priogrupp även vid vaccinering

Energiföretagen känner därför oro för både begränsad tillgång till testning, och att samhällskritisk personal inte prioriteras alls vid kommande vaccinering. Metoden med priogrupper behöver sannolikt även tillämpas vid vaccineringen.

Läs brevet till SKR här

Läs debattartikel i Altinget här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se